Från verkstadsområde till nytt bostadsområde – Inre Sannegårdens byggprocess går mot sitt slut!

Bergman & Höök Byggnads AB har fått i uppdrag av Riksbyggen att bygga det sista huset med 22 lägenheter på området som går under benämningen Inre Sannegården.  Vi på Bergsäker fick uppdraget att säkerställa omgivningen. Arbetet pågick under september månad med att utföra förbesiktningar av berörda fastigheter samt övriga kontrollåtgärder enligt den för omgivningsbevakning framtagna riskanalysen. 2017 beräknas hela området vara färdigställt och Göteborg har då fått en ny stadsdel som präglas av närheten till vattnet.