Glad Sommar!

Jag och mina kollegor på Bergsäker vill tacka alla kunder och partners för de förtroenden vi har fått hittills under året och de spännande projekt vi har blivit involverade i. Vi vill även passa på att önska er en fin sommar!

Första delen av 2016 har varit intensiv med en god byggkonjunktur och många projekt inom både husbyggnation och infrastruktur. För Bergsäker har Förbifart Stockholm börjat komma igång ordentligt, Roslagsbanan har startat upp, ett flertal exploateringsområden är under full byggnation i Göteborg och i andra städer. Vi märker även av en hög aktivitet i städer som Malmö, Helsingborg, Örebro och Jönköping. Sveriges byggindustrier prognosticerar även för en fortsatt ökning av investeringar i byggsektorn resten av 2016 och hela 2017.

Bergsäker märker även av en ökning av betydelsen kring omgivningspåverkan. De flesta byggprojekt sker genom att mer och mer byggs tätare och tätare. Därmed riskerar även tredjemans upplevda påverkan och risk av byggprojekten att bli större. Detta skapar utmaningar som måste hanteras för ett flertal aktörer i projekten. Bergsäkers erfarenhet är att en god kommunikation och att tidigt i processen påbörja hanterandet av tredjeman möjliggör en professionell upplevelse för alla parter.

Återigen, önskar vi alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses till hösten för nya gemensamma utmaningar.

/ Johan Lundh, VD