Göteborg förtätas men att växa och bli stor är inte alltid lätt

Göteborg är likt de flesta större städer i Sverige en stad i stark tillväxt. Men att leda utvecklingen framåt har sina utmaningar och långt ifrån alla uppskattar när staden blir tätare och mer intensiv. Bergsäker har fått en pratstund med stadsarkitekten Björn Siesjö.

Urbaniseringstakten i Sverige är en av de högsta i Europa och Västkustens metropol är attraktiv för många. Flera stora bostadsprojekt, höga symbolbyggnader och infrastrukturprojekt är på gång. Sveriges näst största stad Göteborg håller på att förändras i grunden.

Stadsarkitekten Björn Siesjö har sedan han började 2012 inte direkt varit sysslolös.

– Det har varit ett mycket starkt tryck på kommunen och vi gör allt för att tillgodose efterfrågan både på bostäder och lokaler. Och ökningstakten lär inte avta under en överskådlig tid, säger han.

FN och många stadsplanerare inklusive Björn Siesjö talar om förtätning som en viktig lösning för att skapa attraktiva och hållbara städer. Enligt FN:s allmänna rekommendation är minst 150 invånare per hektar målet. Då skapas de bästa förutsättningarna för en hållbar och attraktiv stad.

Göteborg är en glesbefolkad stad sett utifrån FN:s rekommendationer men också i jämförelse med andra storstäder i Sverige och Europa.  Malmö. Stockholm, Lund och Uppsala är tätare. Enligt uppgifter från Wikipedia har Göteborg en täthet på cirka 27 invånare per hektar medan Malmö – som är tätast av storstäderna – rymmer 35 invånare per hektar.

– Stora ytor i staden är asfalterade och i många fall dåligt utnyttjade, vilket gör staden gles. Men vi har en strategi för förtätningsarbetet och är av den uppfattningen att det finns stora möjligheter att förtäta och bygga på ytor som inte används. Detta är ofta bättre än att bygga ut på bredden och ta jungfrulig mark i anspråk, säger han.

Björn Siesjö påpekar dock att det gäller att vara varsam var och hur man förtätar. Vissa stadsdelar är idag redan optimala ur ett förtätningsperspektiv, exempelvis Vasastaden och delar av Linné, och när det gäller hur högt man ska bygga, då får man också tänka på att höga hus skymmer solen.

– På vissa platser är det ok att bygga riktigt högt. Symbolbyggnader är viktigt. Annars är fem-sex våningar perfekt. Vi får inte hindra solens dyrbara strålar att hitta ner till människorna, säger han.

Men att växa och bli stor är inte alltid lätt. Göteborgarna sätts på stora prov när staden byggs om.  Information är avgörande för att få med sig göteborgarna och man jobbar hela tiden på att handläggningen på kommunen ska bli effektivare och snabbare, hävdar Björn Siesjö.

– Man får vara medveten om att den här snabba och kraftiga utvecklingen av den centrala staden är något som är nytt. Göteborgarna är helt enkelt inte vana vid denna typ av utveckling på samma sätt som i andra storstäder. Därför skjuter överklaganden i höjden, men detta är något som vi måste hantera. Vi måste ta hänsyn inte bara till de som bor i staden, utan också till de som kommer att bo här i framtiden, avslutar Björn Siesjö.

Foto: Beatrice Törnros