Håller koll med hjälp av SMS

Under flera år har Bergsäker arbetat för Örebro Kommun. Riskanalyser, besiktningar och vibrationsmätningar görs kontinuerligt för att minimera den negativa påverkan på omgivningen. 

Tack vare utplacerade vibrationsmätare som är uppkopplade i realtid tar det inte lång tid innan byggledningen får reda på om något riktvärde håller på att överskridas. Ett automatgenererat SMS skickas omedelbart iväg till platschefen och andra nyckelpersoner som kan vidta lämpliga åtgärder.

-Vi har naturligtvis ställt in detta med goda marginaler och får information långt innan det skulle kunna bli allvarligt, säger Mats Svensson som är gruppchef för Bygg Ledningsnät vid Tekniska förvaltningen på Örebro kommun.

Orsaken undersöks alltid och ofta är det inget allvarligt som inträffat och bygget kan fortsätta som vanligt. Larmet kan exempelvis ha berott på att en grävmaskin stött på en sten eller att paddningsarbete utförts i nära anslutning till en mätare.

Mats Svensson är ansvarig för en rad olika kommunala byggprojekt, de flesta inom VA. Vid sidan av ombyggnad och utbyggnad av VA-nätet, bygger kommunen också en ny Vattenreservoar i staden dit det ska dras ledningar.

Han berättar att riskanalyser alltid görs och om man följer Bergsäkers rekommendationer är riskerna för skador på omgivningen låga.

Grannar och omkringboende har däremot blivit mera på sin vakt. Det är stora värden som står på spel och det är nödvändigt med goda relationer med människor som bor och verkar i närheten, påpekar Mats.

-Att ge information, speciellt i början av ett bygge, är viktigt och är en insats som sedan sparar både tid och pengar, säger Mats Svensson.

Samarbetet med Bergsäker har pågått i flera år nu och gör att kommunen lättare kan fokusera på byggprocessen när omgivningen hanteras på bästa sätt.

-Dom är snabba, kompetenta och bra att ha att göra med, säger Mats Svensson.

Bildtext: Örebros nya vattenreservoar ”Lyra”, en skulptur av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som innebär nya dragningar av vattenledningar i staden. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.