I Mölnlycke så har byggarbetena intensifierats på Solstensområdet!

Skanska Sverige AB har valt att kontraktera oss som projektledare för omgivningsbevakande åtgärder vid sin byggnation av ny fastighet som kommer inrymma lokaler åt Dragon Port Foods AB. I detta projekt så bedrivs det i dagsläget markarbeten i form av sprängningsarbeten och med närheten till känsliga anläggningar så ställs vår högkvalitativa teknik på prov vilket vi tycker är kul. För Bergsäker AB är det byggingenjör Jan Edberg som är ansvarig projektledare och som kommer hjälpa Skanska Sverige AB med omgivningspåverkande expertis enligt vårt nya arbetssätt.