• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Invånare positiva till nybyggandet – men fortsatt lågt förtroende för politiska beslut

Invånare positiva till nybyggandet – men fortsatt lågt förtroende för politiska beslut

Invånare är positiva till nybyggnationer, men är inte alltid lika nöjda med hur omgivningen hanteras i samband med byggandet. Något som Bergsäker tidigare undersökt och rapporterat om.

Nu kan en färsk undersökning från Västsvenska Handelskammaren – där 1 000 agöteborgare och 800 malmöbor tillfrågats – återigen bekräfta bilden av att många gillar förändringar i stadsbilden.

Majoriteten visade sig vara positiva till förtätning. Men, samtidigt är många invånare kritiska till hur besluten kring nybyggnationer tas. Bara fyra av tio i Malmö respektive tre av tio i Göteborg har högt förtroende för hur våra politiker fattar beslut – när det gäller bostadsbyggandet.

Statistiken visar också att byggandet engagerar – många invånare är beredda att överklaga byggplaner. I rikets andra största stad överklagades inte mindre än 43 procent av stadens planer – mellan 2013 till 2016, rapporterar Västsvensk Handelskammaren i ett pressmeddelande.

­­Vi får ofta mejl och frågor från personer som känner sig oinformerade och åsidosatta när det byggs. Samtidigt vet vi att många beslut överklagas vilket riskerar förseningar med ökade kostnader som följd. Det finns med andra ord stora vinster att göra – både för byggbolag och politiker – om man aktivt arbetar med omgivningshantering, säger Johan Lundh, vd för Bergsäker.