Jessica Löfström vill motverka A-och B-lag i den svenska byggbranschen

En särskild auktorisation för bemanningsföretag som hyr ut personal till riskbranscher, utökade möjligheter för utländska byggnadsarbetare att genomföra proven för yrkesbevis på sitt hemspråk och en långsiktig plan för kompetensväxling är några av de hjärtefrågor som engagerar Jessica Löfström, vd för byggbemanningsföretaget ExpanderaMera. Hon drivs av att utveckla byggbranschen och debatterar gärna aktuella branschfrågor.

jessica30_webb

– Tyvärr saknar många byggföretag en strukturerad modell för kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare, vilket är synd eftersom de äldre medarbetarnas gedigna kompetens riskerar att gå förlorad i samband med att de går i pension. Det är tråkigt att byggbranschen står så dåligt rustad inför generationsskiftet. Byggföretag kan behöva erbjuda sina äldre medarbetare att trappa ner och arbeta på deltid efter 65 eller egentligen innan 65 om de vill och deltid efter 65, säger Jessica Löfström.

Den kompetensflykt som var resultatet av 90-talets fastighetskris kan, enligt Jessica Löfström, förebyggas genom att medarbetare erbjuds att kombinera arbete med kompetensutveckling, för att på så sätt minska antalet arbetstimmar i samband med lågkonjunkturer.

Projektledarkompetens från andra branscher behövs i byggbranschen

Många byggföretag saknar en långsiktig plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, vilket försvåras av att det kan vara svårt att göra en långsiktig planering i denna extremt konjunkturberoende bransch. För att kunna garantera framtida kompetensförsörjningsbehov även på tjänstemannasidan krävs innovativa modeller.

 

– Branschen bör vara beredd på att exempelvis anställa ingenjörer och erfarna projektledare från andra branscher. Duktiga yrkesarbetare som erbjudits viss kompetensutveckling kan bidra med viss byggteknisk kompetens och samtidigt stötta projektledaren. På så sätt kan branschen förse sig med den kritiska tekniska kompetens som är så viktig för att planera och genomföra stora projekt, säger Jessica Löfström.

Ökad samverkan mellan Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Byggnads och BI

– Merparten av bemanningsföretagen på den svenska marknaden är seriösa, men tyvärr finns ett antal företag som kommer undan med bristande säkerhet och ett omoraliskt agerande. De krav som branschorganisationen Bemanningsföretagen ställer på sina auktoriserade medlemsföretag inte är tillräckligt specifika och strikta. Det skapar utrymme för egna tolkningar och öppnar upp möjligheter till kryphål för mindre nogräknade aktörer, säger Jessica Löfström.

 

En åtgärd som kan skärpa konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer i branschen är en ökad samverkan mellan Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Byggnads och BI. De passersystem som idag används på många byggen, ID06, bör kopplas ihop med myndighetsregister för att man verkligen ska kunna följa upp företag och enskilda hantverkare och säkerställa att de betalar skatter och sociala avgifter.

Jessica Löfström arbetar för att branschorganisationen Bemanningsföretagen ska skärpa kraven för auktorisering av bemanningsföretag inom bygg och andra farliga arbetsmiljöer. Hon menar att de stora bemanningsföretagen som hyr ut personal till många olika branscher ofta saknar den branschkunskap som krävs för att kunna hyra ut kompetent personal till byggbranschen.

Vill slopa utförandebeviset

En av de viktigaste frågorna för att säkra upp branschens framtida kompetensförsörjning är, enligt Jessica Löfström, att låta utländska byggnadsarbetare validera sin kompetens genom att avlägga yrkesprov på sitt hemspråk. I dagsläget kan utländska byggnadsarbetare skaffa sig ett ”erkännandebevis”. Det framhålls som ett alternativ till yrkesbeviset, men kan snarare betraktas som en ”lightversion” yrkesbeviset.

 

Yrkesbevis för utländska byggnadsarbetare förebygger ”A- och B-lag”

Hantverkare som saknar ett svenskt yrkesbevis har, enligt kollektivavtalet, endast rätt till en lön som motsvarar 88 procent av lönen för en byggnadsarbetare med yrkesbevis. Det innebär att duktiga och erfarna byggnadsarbetare från exempelvis Polen och Lettland, vars yrkesutbildningar för byggnadsarbetare håller minst lika hög standard som de svenska motsvarigheterna, inte har rätt till samma lön som sina svenska kollegor.

 

– Om den möjligheten inte introduceras riskerar byggnadsarbetare på svenska byggarbetsplatser att delas in i A- och B-lag. De mest kompetenta utländska byggnadsarbetarna ratar på sikt Sverige om de inte får möjlighet att agera utifrån samma villkor som sina svenska kollegor, säger Jessica Löfström.
Faktaruta
Namn: Jessica Löfström
Ålder: 41 år
Bakgrund: Arbetade bland annat som modell, säljare och hästjockey innan hon startade ExpanderaMera 1999.
Fakta om ExpanderaMera: ExpanderaMera är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom bygg- och anläggningsbranschen, med fokus på rekrytering, bemanning och entreprenad. Företaget startades 1999, har drygt 90 medarbetare och har sitt säte i Stockholm