Bergsäkers rekryteringsprocess - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Jag vill jobba på Bergsäker

Ladda upp CV *
Ladda upp personligt brev *

Bergsäkers rekryteringsprocess

Behovsanalys och kompetensprofil
vårt mål är att alltid ligga steget före när eventuella rekryteringsbehov uppkommer. Därför är det viktigt att vi analyserar och kartlägger verksamhetens kommande rekryteringsbehov.

Val av kanaler för rekrytering
En viktig framgångsfaktor för att hitta rätt kandidat är att producera en rekryteringsannons som attraherar rätt kandidater med rätt personlighet. Det gäller också att hitta dem och välja rätt kanaler för att nå dem.

Mottagande av ansökningar
Urval

Inbjudan till intervjuer
Under rekryteringsprocessen görs normalt tre intervjuer. Anställningsintervjun syftar till att få en så objektiv bild som möjligt av kandidaternas kompetens och färdigheter

Referenstagning
Vi tar två till tre referenser, varav en av dessa ska ha haft en arbetsledande ställning.

Anställningserbjudande
När vi har valt en slutkandidat påbörjas löne- och villkorsförhandling. Därefter skrivs ett anställningsavtal. Beroende på typ av tjänst erbjuds du antingen en fast anställning eller en provanställning.

Rekryteringen avslutas i och med introduktion på den nya arbetsplatsen

Återkoppling till övriga kandidater, där vi tackar för visat intresse
Så snart rekryteringen är klar skickas ett brev eller mejl till alla sökande, där vi tackar för visat intresse.