Emma Nilsson

Hur är det att jobba på Bergsäker?
Att jobba på Bergsäker innebär ett omväxlande arbete. Det är både teoretiskt kontorsarbete och praktiskt arbete ute i fält. För mig är det viktigt att få frihet under ansvar. Jag tycker det är skönt att kunna bestämma över min egen kalender.

Vad gör du i din roll idag?
Min huvudsakliga roll på Bergsäker är som projektledare men för närvarande arbetar jag med allt från besiktningar och mätteknik till riskanalyser.

Hur har din utveckling på Bergsäker varit?
När jag började på Bergsäker kom jag direkt från skolan så det var mycket nytt. För att få en ökad kunskap och bättre förståelse har det varit bra att följa alla steg och se de olika delarna i ett projekt.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
Ibland kan det bli lite tvära kast och utmaningen ligger i att få allting att fungera och flyta på så bra som möjligt mellan de olika projekten.