Schalid Elsayed

Håller koll på riskerna Urbaniseringen och förtätningen av våra städer har många fördelar. Men det ökande byggandet för också med sig ökade risker för både människa och miljö. Schalid Elsayed är teknisk konsult på Bergsäker AB i Stockholm och håller dagligen koll på att olika gränsvärden inte överskrids i samband med sprängning och grundläggningsarbeten.

Enligt en undersökning som Bergsäker gjort bland invånare i våra tre största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö, är det många som känner oro när det byggs i närheten. Inte mindre än sju av tio uppger att de störs av buller och oväsen och många känner oro inte minst i samband med sprängknallar.

Men förtätningen leder också till att människor och miljö också utsätt för rena fysiska risker. Omkringliggande byggnader kan skadas eller grundvattennivån kan förändras i samband med sprängning pålning eller schaktning. Bara för att nämna några exempel.

Schalid Elsayed är teknisk konsult på Bergsäker AB – ett företag som arbetar med omgivningspåverkan – och arbetar dagligen med att hålla koll på dessa risker.
Riskanalyser och mätningar av buller och vibrationer tillhör vardagen för Schalid då utbyggnaden av Mälarbanan, Förbifart Stockholm och Arenastaden i Solna är några exempel på uppdrag.

– Mycket kan såklart gå snett vid byggnationer. Därför är det viktigt med planering och struktur. Men att göra en ordentlig riskanalys är något som skapar bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande med att hantera omgivningen och då kan man även minimera riskerna för att bygget blir försenat eller att kostnaderna drar iväg, säger Schalid Elsayed.

Med hjälp av vibrationsmätare håller Schalid koll på att olika gränsvärden inte överskrids. Vibrationer i mark eller på byggnader eller bullernivåer mäts och mätvärden skickas automatiskt till datorn.

En typisk arbetsdag börjar vid datorn. Vibrationsmätare som ligger ute i de olika projekten överblickas och kontrolleras så att de fungerar som de ska. Skulle något gränsvärde överskridas kontaktas projektledare och åtgärd sätts in.

Det som kan uppstå är exempelvis sprickbildningar eller sättningar i marken – sådant som bland annat upptäcks vid slutbesiktningen och som så klart bygger på att man tidigare har gjort en förbesiktning, påpekar Schalid.
– Vid sprängning i berg kan hus skaka, som i sin tur genererar vibrationer, och det är just därför våra vibrationsmätare sitter inom angivet inventeringsområde, där markarbete skall utföras, berättar Schalid Elsayed.

Schalid beskriver sitt arbete som variationsrikt och utmanande. För att trivas måste man samtidigt kunna hantera oväntade situationer och tycka om att jobba med människor. Det är vanligt att jobbet innebär så kallade synebesiktningar, det vill säga att man kliver in i andras hem och utför besiktningar innan och efter ett bygge.

Schalid Elsayed är 26 år och har jobbat på Bergsäker i ett år. Han har en tvåårig utbildning från Nackademin Yrkeshögskola där han läste Bygg/Anläggningsingenjör med inriktning projektering.

– Det känns som att jag valt helt rätt och att jobbet ligger i fas med min utbildning. Dessutom tycker jag att mitt arbete är roligt och intressant, vilket är viktigt i min värld. Det gäller att tycka om det man gör, för att utvecklas som individ och inom sin kompetens. Framtiden i branschen ser ju också ljus ut då byggande bara ökar och ökar, säger Schalid.

Fakta:

Namn: Schalid Elsayed

Ålder: 26 år

Titel: Teknisk konsult/Mättekniker på Bergsäker AB i Stockholm.

Bor i: I Stockholm.

Utbildning: Bygg/Anläggningsingenjör vid Nackademin Yrkeshögskola.

Fritidsintressen: