Kommunerna räknar med fortsatt hög byggtakt

Även om många bedömare räknar med att den konjunkturen kommer att mattas av, tror de flesta bygglovschefer på kommunerna på en fortsatt hög byggaktivitet framöver. Så många som åtta av tio tror att byggandet kommer att öka i sin kommun under de närmaste fem åren. Det står klart efter att Bergsäkers intervjuat ett 45-tal personer i ledande ställning på bygglovsenheter runt om i landet.

Växande och tätare städer innebär också att riskerna för omgivningen ökar och detta är något som kommunerna är medvetna om, visar undersökningen. Majoriteten av respondenterna, 95 procent, tror att ett ökat byggande också innebär att riskerna för negativ påverkan på omgivningen ökar. Fler än sju av tio svarar att det blir ännu viktigare för kommunen att hantera frågor som rör byggandets omgivningspåverkan.

Samtidigt upplever tjänstemännen att klagomålen från tredje man fortsätter att öka och att informera boende och omkringliggande företag när det gäller byggprojekt är något som blir viktigare. Mer information från intervjuerna redovisas under hösten när Bergsäkers omgivningsrapport 2018 presenteras.