Krav på kontrollprogram minskade antalet klagomål från tredje man

Till ytan är det en av Sveriges minsta kommuner, Solna. Men när det gäller antalet byggprojekt är Stockholms närmaste granne en av Sveriges allra största. Stora infrastrukturprojekt, Arenastaden och nya Karolinska varvas med en omfattande förtätning runt om i kommunen.

Mellan åren 2000 och 2015 hade Solna en befolkningsökning på ca 30 procent. De kommande åren planeras 800 nya bostäder att byggas årligen och fram till 2020 kommer stora företag som SEB, Johnson & Johnson och Siemens att flytta till staden. Här avlöser projekten varandra. För ett otränat öga kan det verka som ett enda långt bygge som aldrig tar slut.

– Den lokala miljöpåverkan blir naturligtvis stor när man bygger så länge på samma plats, säger Annelie Lindahl Stam som är enhetschef för avdelningen för miljöskyddstillsyn och miljöövervakning i Solna Stad.

Buller, vibrationer och andra störningar är många gånger ofrånkomliga när grävskoporna sätts i marken eller när sprängningsarbeten pågår. Byggen som förorenar vatten och mark är en annan risk. Men för att minimera den lokala miljöpåverkan har Solna gått ett steg längre än de flesta andra kommuner i landet och kräver sedan en tid tillbaka in kontrollprogram för projekt i kommunen.

– Ansvaret för att följa reglerna i miljöbalken vilar alltid på verksamhetsutövare. Samtidigt är det viktigt att kommunen går före och ställer krav på formerna och hur byggherren ska hantera omgivningsfrågorna och de risker som finns. Särskilt inom de områden som inte kräver anmälan eller tillstånd, säger Annelie Lindahl Stam.

Det handlar om ett egenkontrollprogram och ska innehålla rutiner och planer på hur byggherren och/eller verksamhetsutövare planerar hantera miljörisker till omgivningen. Ett egenkontrollprogram är precis som det låter en egenkontroll då verksamhetsutövaren själv ansvarar för att kontrollera att de följer miljöbalken.

– Kravet infördes först bara för stora byggprojekt men gäller nu de flesta byggprojekt i kommunen. Vi tycker att det är självklart att alla medverkar och bidrar för en bättre lokalmiljö och i möjligaste mån minimerar buller och andra störningar, säger Annelie.

– Man måste helt enkelt ta hänsyn till miljön och sin omgivning och tänka till ordentligt innan man sätter spaden i marken, fortsätter Annelie.

Det handlar också om att hantera de miljörisker som bygget för med sig i form av skador på mark och vatten. Exempelvis hur man planerar att ta hand om förorenat vatten innan det rinner vidare till omkringliggande vattendrag eller påverkar grundvattnet.

Klagomål från tredje man har tidigare varit ett ganska stort problem och satt många käppar i hjulen. Men efter att kommunen börjat ställa krav på egentrollprogram upplever Annelie Lindahl Stam att klagomålen minskat i antal. Mindre resurser behöver sättas av för att hantera en orolig omgivning.

– Programmen har bidragit till att projekten löper smidigare. Ju bättre du hanterar dina risker och din omgivning desto mindre blir risken att projekten försenas, säger Annelie.

När det gäller buller och andra störningar handlar det framför allt om att ge information.

– Vi vet att byggen engagerar och oroar. Många stör sig på när det byggs men värst är det när man upplever att man känner sig oinformerad. En lapp i trappuppgången – som informerar om exempelvis när det sprängs, schaktas – kommer man långt med. Det ska finnas ett telefonnummer till byggherren också, dit människor kan ringa om de har frågor eller blir störda, säger Annelie.

Illustration: White Tengbom Team
På bilden: Nya Karolinska