Krokslätt växer med en ny stadsdel – Södra Centrum!

Omgivningen utmed Mölndalsvägen kommer att förändras när JM AB och Skanska Nya Hem AB sätter spaden i marken för ett helt nytt kvarter innehållande både bostäder såsom kommersiella lokaler (det röda området på bilden nedan). Förberedande rivningar och pålningsarbeten påbörjas under hösten 2015 och Bergsäker AB har fått uppdraget att projektleda de omgivningsbevakande åtgärderna. Det kommer att bli ett spännande och intressant projekt att få vara med i då de geologiska förutsättningarna kräver varsam byggnation för att säkerställa att inte omgivningen påverkas negativt.

Läs mer om projektet på JM:s hemsida här

Södra Centrum Göteborg

jm-lightfactorynova-exterior-1960x1140

(Bilderna är hämtade från JM och deras hemsida)