Kronogården lott D och E förbereds för Bo Klok!

I natursköna Älvängen, Ale Kommun sätter Bo Klok Housing AB spaden i jorden för ett trettiotal nya hus. Fastighetsbeståndet kommer att bestå både av parhus såsom friliggande villor. Vi från Bergsäker AB är behjälpliga med att ta fram riskanalys samt för att utföra besiktningar och kontrollåtgärder för intilliggande fastigheter. Byggstart för projektet augusti 2015 och ett år senare ska husen stå färdiga för inflyttning.