Kust till kust-banan

Riskanalyser och vibrationsmätningar tryggar de kringliggande verksamheterna i kust till kust-projektet

Ett av Trafikverkets största projekt i sydöstra Sverige för tillfället är Kust till Kust-banan, som sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona byggs om, samtidigt byggs två nya mötesspår på Kust till kustbanan, ett nytt mötesspår på Blekinge kustbana, upprustning på station i Växjö samt på Verköbanan i Karlskrona. Bergsäker upprättar bland annat riskanalyser och utför vibrationsmätningar i samband med ombyggnaden av Växjö bangård.Det övergripande syftet med kust till kust-projektet är att effektivisera och modernisera tågtrafiken i regionen. En ökad kapacitet på järnvägen i region sydost stärker såväl gods- och persontrafiken som den regionala utvecklingen. Målsättningen med upprustningen är att den ska leda till högre driftsäkerhet, högre säkerhet och ökad komfort. Genom att öka kapaciteten på Växjö station minskar känsligheten i tågsystemet och punktligheten kan öka. I oktober inleddes projektets första etapp, en omfattande ombyggnad av Växjö bangård. Den sista etappen beräknas stå klar 2013.

Bergsäker säkrade glassamlingarna på Smålands museum

– Vi har hittills upprättat en riskanalys och utfört syneförrättningar i anslutning till den omfattande ombyggnaden av Växjö bangård. Här blir det nya spår, plattformar, växlar och ett nytt signalställverk, säger Magnus Sunnervik, projektledare för Kust till kust-banan från Bergsäkers sida.Magnus Sunnervik och hans kollegor för bland annat en dialog med allmänheten och andra berörda av det omfattande renoveringsarbetet på bangården mitt i centrala Växjö. En av de berörda parterna är Smålands Museum, som ligger på en bergknalle i anslutning till spårområdet, i närheten av ett område där man planerar att genomföra en del sprängningsarbete. Museet har bland annat samlingar av småländskt glas.

Bistår med expertkompetens under hela projektets gång

– Jag träffade museets personal och informerade dem om vibrationer som kommer att uppstå i samband med ombyggnaden. Eftersom det rör sig om omfattande samlingar av glas från de småländska glasbruken är frågan förstås särskilt kritisk för museet, säger Magnus Sunnervik.Arbetet med Växjö bangård beräknas vara klart i december 2012, då har bangården totalt fyra spår. Bergsäker kommer även att bidra med sin expertkompetens i projektets senare etapper, exempelvis när järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona ska förstärkas.

Presenterar relevant data på ett lättöverskådligt vis

– Vi valde Bergsäker som leverantör i kust till kust eftersom vi har ett ramavtal med dem sedan i våras. Samarbetet inleddes med en träff då vi framförde våra önskemål. Bergsäker upprättade en riskanalys då de kartlade fastigheterna som berörs av vibrationer i projektet. Nu har de precis inlett arbetet med riskanalyser i anslutning till Verköbanan utanför Karlskrona. Där ska vi bland annat genomföra sprängningar och se över kontaktledningar, säger Göran Mandelholm, Trafikverkets byggledare för mark- och broarbeten på kust- till kustbanan.Han uppskattar Bergsäkers förmåga att leverera och presentera relevant data på ett lättöverskådligt vis.- Magnus har en god kompetens i den här frågan och är dessutom lätt att ha att göra med. Vi är beroende av våra underentreprenörers kompetens på det här området och jag känner ett stort förtroende, både för Magnus och Bergsäker, säger Göran Mandelholm.

 

Ta en genväg – hör av dig direkt

 

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.