Kvarteret Kilot i Halmstad öppnar upp för ett gästvänligare resecentrum

Utmed Bolmensgatan och dess närhet i Halmstad har ombyggnadsarbetena blivit vardag för de boende i Halmstad i alla fall när man ser på de stora ombyggnationerna av vägnätet men även VA-ledningarna i området. Nu går utvecklingen av området vidare med att bygga om och bygga till före detta postterminalen. Det kommer bli både bostäder och kontor i de nya byggnader men det kommer också bli en helt ny hotellbyggnad som ett ”first class”-läge i direkt anslutning till det nya resecentrumet. Bergsäker är givetvis på plats och hjälper MTA Bygg & Anläggning med att ta hand om omgivningsåtgärderna.  Vi har tagit fram en riskanalys för de markarbeten som kommer att genomföras nu med start i augusti på projektets södra del (parkeringsplatsen samt delar av omlastningsområdet tillhörande f.d. postterminalen). Förutom riskanalysen har vi även utfört syneförrättningar av intilliggande fastigheter samt monterat vibrationsmätare.

Bild: Halmstad Kommun