Kvarteret Lorensberg, Varberg

Sprängningar och vibrationsmätningar mitt i Varberg när nya stadsdelen Lorensberg växer fram

I centrala Varberg, med havet som granne, växer den nya stadsdelen Lorensberg fram. Det nybyggda kvarteret med 160 lägenheter ligger granne med Varbergs charmiga innerstad. Eftersom området omges av tät bebyggelse stod Bergsäkers team inför en rejäl utmaning när de hanterade riskanalys, mätningar och uppföljning i projektet.

Lorensberg består av fem fastigheter som 2012 byggs i två etapper. Första spadtaget togs hösten 2010 och inflyttningen sker mellan mars och oktober 2013. Ett halvår innan planerad byggstart kopplades Bergsäker in för att genomföra en inledande riskanalys av området.
– Riskanalysen visade att det fanns bebyggelse i direkt anslutning till det planerade kvarteret, som byggdes på en tidigare parkeringsyta. Några av de närliggande fastigheterna är dessutom k-märkta, vilket innebar att Wäst- Bygg fick spränga med lägre intensitet än normalt, säger Miika Kortelainen, Bergsäkers projektledare för Lorensberg.
Lorensberg
Omfattande sprängningar krävdes för att bygga garage i flera våningsplan
Totalentreprenör i Lorensbergsprojektet är Wäst-Bygg och beställare är WBME i Varberg. Under hela fastigheten byggs garage i två respektive tre våningsplan. För att frigöra utrymme för garagen sprängde Wäst-Bygg en stor grop som var drygt 150 meter lång och 80 meter bred. För att säkerställa att allt gick rätt till har Bergsäker haft en konsult på plats för sprängteknisk rådgivning. Bergsäker har även hanterat tredjemanskontakter i projektet.
– Det är ovanligt att bygga garage i två respektive tre våningsplan under bostadsfastigheter som man gjort här. Det är roligt att ett så tekniskt komplicerat projekt äger rum i lilla Varberg. Efter en inledande riskanalys genomförde vi en syneförrättning av kringliggande fastigheter. Vi har även kontinuerligt utfört vibrationsmätningar för dokumentation och analys av sprängningarna , säger Miikka Kortelainen.
K-märkta hus och butiker i direkt anslutning till byggarbetsplatsen
En av faktorerna som påverkade arbetet var det faktum att det finns fastigheter i direkt anslutning till det nya kvarteret, exempelvis en stor ICA-butik vars tillgänglighet inte fick störas av byggprojektet. Byggprojekt mitt i tätbebyggd stadsmiljö ställer förstås helt andra krav på vibrationsnivåer än byggprojekt i mer glesbebyggda områden. I exploateringsavtalet ställdes krav på hur många p-platser som skulle vara tillgängliga under projektets gång. Dessa krav medförde att projektet delades upp i två etapper. För att den närliggande Ica-butiken skulle ha tillgång till tillräckligt många parkeringsplatser under sommaren delades Lorensbergsprojektet upp i två etapper. I den första etappen sker inflyttningen i mars 2012.
– Wäst-Bygg har verkligen tagit vårt arbete på allvar. De inser vikten av att ständigt ligga steget före och att hålla sig inom tillåtna riktvärden för att undvika oönskade konsekvenser av sprängningsarbetet, säger Miikka Kortelainen.
Fick varningar när vibrationsnivåerna översteg mätvärdet med femtio procent
– Den stora utmaningen i Lorensbergsprojektet var att spränga ett så djupt schakt omringat av bebyggelse i hjärtat av Varberg. Förbesiktningen visade exempelvis att ett k-märkt hus fanns bara sju meter från sprängningsplatsen. För att säkerställa att vibrationsnivåerna höll sig inom tillåtna gränser genomförde vi många små sprängningar snarare än ett fåtal större, säger Robert Boman, platsansvarig för markarbetet i Lorensbergsprojektet på Wäst-bygg.
I samband med förbesiktningen placerade Bergsäkers personal ut elva vibrationsmätare på strategiska platser i anslutning till byggarbetsplatsen. Så snart vibrationerna översteg femtio procent av gränsvärdet fick Robert Boman ett sms som gjorde att han kunde agera förebyggande för att undvika överstigna värden.
– Det var värt mycket för oss att ha tillgång till Bergsäkers expertkompetens, att kunna ringa dem så snart vi hade frågor och att kunna hänvisa klagomål och frågor angående vibrationsnivåerna i området var en trygghet för oss, säger Robert Boman.