Kvarteret NOD Kista

I slutet av november 2011 togs första spadtaget till kvarteret NOD, en ny mötesplats för lärande, forskning och näringsliv som ska bidra till att attrahera fler högteknologiska företag till Kista. Bergsäker bidrar med en viktig pusselbit i det här spännande projektet med en budget på drygt 700 miljoner kronor.

Första spadtaget till NOD, som beräknas stå klart 2014, togs i november 2011. Kvarteret uppgår till totalt 25 000 kvm och Atrium Ljungberg är byggherre.
I kvarteret ska så småningom delar av verksamheten från Stockholms Universitet inrymmas. På kvarterets övriga ytor hoppas man kunna attrahera små och medelstora nystartade företag i IT-branschen. Projektets första etapp omfattar 15 000 kvm, medan den andra etappen omfattar 10 000 kvm och beräknas stå klar 2014.

Entréplanet i NOD kommer att bestå av publika ytor som utvecklingslabb, ett digitalt innovationscenter, café och restaurang. I entresoler placeras experience lab, en butik och en lobby. Övriga våningsplan i det fem våningar höga huset inrymmer bland annat lokaler för utbildning, forskning och medelstora tillväxtföretag. Under huset byggs ett underjordiskt garage i två plan.

Atrium Ljungberg inleder med en grundentreprenad, en betongentreprenad och en entreprenad för husets stomme. Därefter bygger man på med ytterligare delentreprenader efterhand. Totalt innefattar NOD ett trettiotal delentreprenader.

Spektakulär glasfasad med tredimensionella plåtar

NOD blir en trekantig byggnad med en ”midja” på de nedre våningsplanen. Fasaden blir spektakulär med bland annat tredimensionella plåtar och glas. I mitten av huset finns ”Boilern”, ett kontorshus som sträcker sig tre våningar ovanför resten av fastigheten.

 

Bergsäker har bidragit med besiktning av kringliggande byggnader, vibrationsmätning och en omfattande vibrationsdämpning av servrar i samband med de sprängningar som hittills har förekommit i samband med NOD-projektet.

Eftersom Kista är ett väletablerat kluster för it-företag så har många närliggande verksamheter serverrum med vibrationskänslig utrustning. Dessa servrar är förstås verksamhetskritiska för de närliggande it-företagen. Därför är det mycket viktigt att gå noggrant tillväga när man skyddar dem från vibrationer, säger Love Edlund, som är projektansvarig för NOD-projektet från Bergsäkers sida.

Omfattande vibrationsdämpning av servrar

Bergsäker har lång erfarenhet av att skydda känslig utrustning från vibrationer orsakade av byggverksamhet. Det unika med NOD-projektet var just det stora antalet servrar som berördes av byggarbetet.

 

Vi tar alltid kontakt med de berörda företagen och för en dialog med dem var för sig för att säkerställa att servrarna skyddas på bästa möjliga vis. I den här typen av projekt är det kritiskt att vara ute i god tid samt att ha en nära dialog med de berörda företagen. Dämpningen kräver dessutom precision eftersom konsekvenserna kan bli ödesdigra om en server slutar fungera, säger Love Edlund.
Samarbetet med Bergsäker har fungerat mycket bra. Vi uppskattade särkskilt deras tydliga redovisning och dokumentation av det arbete som utförts. En av våra största utmaningar i projektet var grundläggningen. NOD byggs på en grund som krävde stöttning av såväl pålar som plintar. Undergrunden består av en blandning av bland annat berg och morän, säger Christian Strömberg, biträdande platschef för NOD på Atrium Ljungberg.