Lägesrapport förbifarten och Bergsäker i Stockholm

Nu är sprängning igång i Förbifart Stockholm!

Den 21 januari gick den första salvan i det som ska bli en ny sträckning av E4, förbifart Stockholm. Efter många och långa turer med bland annat frysning av projektet är det nu i gång på riktigt.

I projekt som förbifart Stockholm är det viktigt att hela tiden ligga steget före. En förutsättning för detta är bra rutiner för kommunikation och informationsutbyte i projektet samt planering av kontrollåtgärder i god tid innan de ska utföras. På så sätt kan projektet minimera omgivningspåverkan och ta hand om tredjeman på bästa sätt.

Bergsäker ansvarar för kontroller kring omgivningspåverkan för projektets norra hälft, från Lovön till Akalla. För oss är en viktig del att proaktivt arbeta för att tredjeman ska få en positiv upplevelse av projektet i den meningen att omgivningspåverkan ska minimeras.

– Nu börjar projektet komma igång på riktigt vilket känns spännande! Det är också roligt att se att majoriteten av de närboende vi träffar på daglig basis är positiva till projektet trots att det kan innebära en del störningar i deras hemmiljö under projektets gång. Projektet har mycket hög prioritet hos oss på Bergsäker och vi känner att Trafikverket, precis som vi, tar tredjemans oro och farhågor på allvar, säger Göran Karlsson Bergsäkers projektledare för projektet.

Bergsäker Stockholm

Precis som förbifarten växlar även Bergsäker i Stockholm upp. Bygg- och infrastrukturmarknaden i Stockholm är stark och förväntas öka än mer de närmaste åren. Som ett led i att bli en ännu tydligare partner kring omgivningspåverkan har vårt förbättringsarbete kring hur vi proaktivt driver projekt redan börjat ge resultat i form av ökad kvalitet och effektivitet. Något vi tror och hoppas kommer att märkas tydligare på marknaden framöver.

Vidare välkomnar vi vårt systerbolag Spijkerman berg- & sprängteknik som har flyttat in i våra lokaler vilket gör att vi på ett naturligt sätt ökar den sprängtekniska kompetensen. Denna närhet till marknadsledande sprängteknisk kompetens tror vi kan komma väl till nytta i framtida projekt.

Bildtext: Smörgåstårta på Stockholmskontoret