• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Mälarbanans fyrspårsutbyggnad- Bergsäkers hittills mest omfattande bullermätningsprojekt

Mälarbanans fyrspårsutbyggnad- Bergsäkers hittills mest omfattande bullermätningsprojekt

Spårsträckan mellan den del av Mälarbanan som leder in till Stockholm central tillhör de mest vältrafikerade i Sverige. Sedan 2012 pågår utbyggnaden av Mälarbanan. Det är Trafikverkets Projekt Mälarbanan som ska göra den tvåspåriga sträckan mellan Tomteboda-Kallhäll fyrspårig. 2016 räknar man med att projektets första etapp står klar. Bergsäker ansvarar bland annat för omfattande bullermätningar längs med den tätbebyggda sträckan Barkarby-Kallhäll, vilket medför utmaningar som kräver minutiös planering.

Exteriör Kallhälls station 2013

I dagsläget är trängseln stor och förseningar en vanlig syn på sträckan. Det beror bland annat på att såväl fjärrtåg som pendeltåg trängs på delen av Mälarbanan som sträcker sig mellan Kallhäll och Tomteboda. Fjärrtåg och regionaltåg får ofta köa bakom pendeltåg, som stannar på varje station. När hela utbyggnaden av Mälarbanan är klar och två spår ersätts av fyra, körs pendeltågen på egna spår i mitten och resenärerna på såväl pendeltåg som regional- och fjärrtåg kan räkna med färre förseningar, fler avgångar, ökad punktlighet och smidigare resor överlag.

– En stor utmaning för projektet är att på ett effektivt sätt bygga ut Mälarbanan parallellt med full tågtrafik på banan med cirka 220 tåg per dygn, säger Meta Moberg, kommunikationsansvarig för projekt Mälarbanan på Trafikverket.

Viktigt att alla detaljer stämmer i samband med planerade avstängningar

I juni 2013 involverades Bergsäker i arbetet med Mälarbanans första etapp, sträckan Barkarby- Kallhäll. Bergsäker hanterar bland annat syneförrättningar, bullermätningar, riskanalyser, skadeutredningar och tredjemanshantering tills första etappen färdigställs 2016. Eftersom sträckan är så kritisk för att tågtrafiken i såväl Stockholm som Mälardalen och övriga Sverige ska fungera är det omöjligt att stänga av den längre perioder. Trafikverket har därför valt att istället genomföra ett antal planerade avstängningar som omfattar upp till en vecka. Under avstängningarna, som i allmänhet äger rum i samband med helger, pågår intensivt arbete i princip dygnet runt, vilket förstås förutsätter ett nära samarbete mellan entreprenörerna. Där är Bergsäker är en viktig länk när det gäller bullerutredningar.

Sliprar_Jakobsberg_2013_Friköpt_utanlogga_Kenneth_Hellman

 

Kartlägger beräknade bullernivåer längs med tätbebyggda sträckor

En av Bergsäkers uppgifter är att genomföra bullerutredningar som hjälper projektledningen att avgöra vilka åtgärder som bör genomföras på dagtid respektive nattetid, med syftet att minimera bullerstörningsnivåerna.

– Vid behov genomför vi bullerutredningar som omfattar delar av sträckan Barkarby-Kallhäll. Vi kartlägger de beräknade bullernivåerna längs med sträckan och har monterat upp bullermätare på de fastigheter som kan komma att påverkas av buller, säger Love Edlund.

– Samarbetet med Bergsäker fungerar bra, vi har kontinuerliga uppföljningsmöten och har en välfungerande dialog. Bergsäker levererar enligt önskemål, även när vi beställer bullerutredningar på kort varsel, vilket förekommer ibland i den här typen av projekt där mycket ska hinnas med, säger Jenny Boije, miljöspecialist för projekt Mälarbanan på Trafikverket.