Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia blir norra Europas största inomhusköpcentrum när det invigs 2015. För närvarande pågår ett omfattande mark- och pålningsarbete där Bergsäker har involverats med inklinometermätningar, vibrationsmätningar och sättningskontroller.

Mall of Scandinavia, som förkortas MOS, är en del av Arenastaden, en helt ny stadsdel i Solna med Sveriges nya nationalarena i centrum. Bergsäker, som är involverade i bland annat vibrationsmätningar i samband med byggnationen av nationalarenan, använder samma grundläggande kontrollprogram som upprättats för bygget av MOS närmaste granne, Nationalarenan.

MOS ska bestå av 250 butiker fördelat på 100 000 kvm samt 4000 parkeringsplatser. Mall of Scandinavia ska bli ett skandinaviskt landmärke med shopping, service, nöjen och inspiration, sju minuter från Stockholm city.

 

exterior1

 

Genomför mätningar på anslutande tågspår

– Vi har det övergripande ansvaret för vibrationsmätningar, syneförrättningar och inklinometermätningar på området. Eftersom såväl MOS som Nationalarenan byggs på gammal industrimark som är lerig och tidigare har varit sjöbotten krävs ett omfattande pålningsarbete och noggranna mätningar för att undvika skred och sättningar i marken, säger Love Edlund, Bergsäkers projektledare i arbetet med MOS.

I projektet ingår även en gångbro från Solna station samt en bro som leder ner till parkeringsgaragen som ska betjäna Nationalarenan och MOS. Bergsäker, som inledde sitt arbete med MOS i mars 2012, utför även mätningar på tågspåret som angränsar tomten där MOS byggs. Bergsäker har elva vibrationsmätare och tre inklinometerrör utplacerade på området.

Nära dialog med totalentreprenören

I anslutning till Nationalarenan och MOS har Vattenfalls nya huvudkontor byggts. Hösten 2012 flyttar Vattenfall in i fyra hopbyggda tolvvåningshus. Bergsäker har synat byggnaden och säkrat upp så den inte utsätts för några skador. En nära dialog med Peab är en absolut nödvändighet för att arbetet ska flyta på i ett så här omfattande projekt.

– På hela tomten räknar vi med att slå ner drygt 5000 pålar, fördelat på åtta block. Vi använder i dagsläget oss av befintliga givare monterade på fasader runt om i området. Hittills har vi kunnat undvika större larm. Vibrationsmätningen fungerar som förväntat och Bergsäker ansvarar för hela hanteringen, vilket gör att vi inte behöver lägga någon direkt energi på det, säger Alexander Lindholm, biträdande projektledare för MOS på Peab, som är projektets totalentreprenör.

Ligger ständigt steget före

I den inledande markarbetesfasen deltar Bergsäker på projektmöten varje månad. På dessa möten blir de uppdaterade om byggarbetet och vilka etapper som ska påbörjas under de kommande veckorna. Medan pålningsarbetet pågår utför Bergsäker vibrationsmätningar, därefter genomför Love Edlund och hans kollegor efterkontroller och sättningskontroller löpande i ett par års tid, för att säkerställa att omgivningen inte tagit skada av byggnadsarbetet.

– Självklart känns det som en stor ära att medverka i ett så omfattande projekt som MOS. Eftersom projektet är stort och involverar många människor gäller det för oss att ständigt ligga ett steg före i vårt arbete. När Peab bestämmer sig för att inleda pålningsarbetet på en ny etapp ska våra mätningar vara klara så tidsplanen kan hållas, säger Love Edlund.