Många behöver hjälp med att hantera omgivningen

Åtta av tio i byggbranschen anser att de skulle behöva mer resurser och mer kompetens för att hantera frågor som rör omgivningen. Det visar en undersökning vi låtit genomföra där 785 aktörer inom byggbranschen har svarat på frågor om byggande och omgivningspåverkan.

I våras gjorde vi en undersökning bland storstadsbor om synen på det ökade byggandet i våra tre största städer. Svaren visade bland annat att de flesta är för ett ökat byggande men att det samtidigt är viktigt att bli informerad. Åtta av tio uppgav att det var viktigt för dem att vara väl informerade om byggnationer i deras närhet. Men samtidigt var det många som inte var riktigt nöjda med befintlig information. Fyra av tio uppgav att de ville ha mer information om byggprojekten i närheten.

Under hösten har vi frågat aktörerna inom byggbranschen själva, om hur de ser på sitt ansvar och sin uppgift att informera om vad som händer i deras byggprojekt.

En klar majoritet ansåg att blir allt viktigare att hantera omgivningen och att informera omgivningen.

  • Men i svaren ser vi också att det inte finns tillräckliga resurser eller tillräckligt med kompetens hos bolagen när det gäller att hantera omgivingen, säger vår VD Göran Karlsson.

Cirka åtta av tio svarade ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på påståendet att de inte hade tillräckligt med resurser själva för att hantera frågor som rör omgivningspåverkan och lika många svarade ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på påståendet att de inte hade tillräckligt med kompetens för att hantera frågor som rör omgivningspåverkan.

Riskbedömningar och information till boende är saker som respondenterna uppgav att de framför allt skulle behöva ha hjälp med.

För ytterligare information om undersökningen:

Göran Karlsson, vd Bergsäker, 073-347 12 01, goran.karlsson@bergsaker.se

Johan Andreasson, ANPR, 070-510 15 40, johan.andreasson@anpr.se