• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Många intressanta affärsmöjligheter för byggföretag i samband med Kirunas stadsomvandling

Många intressanta affärsmöjligheter för byggföretag i samband med Kirunas stadsomvandling

Kristina Zakrisson är kommunalråd (S) i Kiruna, som för tillfället genomgår ett av Sveriges genom tiderna mest omfattande stadsomvandlingsprojekt. Inom loppet av ett par år ska hela Kiruna stad flyttas som en konsekvens av att gruvbrytningen i Kiirunavara orsakar deformationer i marken. Stadens centrum ska därför flyttas drygt tre kilometer österut. De kommande åren ska bland annat 3000 nya bostäder byggas, parallellt med omfattande infrastruktur- och anläggningsprojekt.

– Jag rekommenderar byggföretag som vill ta del av exploateringsmöjligheterna i samband med stadsflytten att besöka oss på plats för att ta del av våra tankar kring vad som ska göras och skaffa sig en egen bild av vad som ska göras här. Projektet är så omfattande att det kan vara svårt för utomstående som inte har besökt Kiruna att ha insyn i de förutsättningar vi står inför, säger Kristina Zakrisson.

Innovativa förslag på kostnadseffektivt byggande premieras

Kiruna kommun har redan tagit emot besök från många byggföretag och arkitekter som är intresserade av att vara delaktiga i den stora omvandlingen. När kommunen upphandlar entreprenörer är företagens uppfinningsrikedom och innovativa förslag på hur de kan bygga kostnadseffektivt av största vikt.

 

– Eftersom det inte har byggts så många nya bostäder i Kiruna kommun på senare år är våra invånare vana vid relativt låga hyresnivåer, vilket ställer krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande. Tidsfaktorn är också avgörande i samband med stadsomvandlingen, vi ska hinna med relativt mycket på kort tid, säger Kristina Zakrisson.

Entreprenörer som vill ta del av de framtida affärsmöjligheterna i Kiruna bör vara beredda på at ta med sig egen personal. I Kiruna kommun är arbetslösheten nämligen mycket låg, det råder brist på såväl arbetskraft som bostäder. I Kiruna kommun råder en lokal högkonjunktur som många andra kommuner förmodligen sneglar avundsjukt på.

Arkitekttävling genererade ett sextiotal bidrag

I januari 2013 utses det vinnande bidrag i den arkitekttävling som Kiruna kommun utlyst. Ett sextiotal arkitektföretag visade intresse för att utforma ett förslag på hur den nya stadskärnan skulle kunna se ut. Ett tiotal förtetag valdes ut och så snart ett vinnande bidrag utsetts inleds arbetet med att bygga nya bostäder och andra byggnader, ett nytt kraftvärmeverk, nya skolor och en ny brandstation är några av de byggnader som behövs.

 

I juryn för arkitekttävlingen sitter bland annat Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och professor Göran Kasch från KTH.

– Utöver bostadsbyggandet pågår även omfattande infrastrukturprojekt i vår region, däribland E10:ans nya sträckning, som ska stå klar 2016 samt ombyggnationen av vägen till Nikkaloukta, som projektleds av Trafikverket, säger Kristina Zakrisson.

Stadsutformning som anknyter till den kringliggande naturen

Arbetet med stadsflytten har pågått sedan 2004, men eftersom arbetet mestadels bestått av järnvägsarbete och omsträckningar av elnät, VVS- ledningar och liknande har Kirunaborna inte märkt av arbetet i någon större utsträckning. Kristina Zakrisson har inga specifika önskemål på Kirunas nya stadsbild, men ser gärna att staden, som ligger mitt ute i den norrländska naturen, anknyter till sitt naturnära arv i form av låga byggnader och bostadsområden med korta avstånd till den lappländska naturen.

 

Namn: Kristina Zakrisson
Ålder: 56 år

Karriär: Riksdagsledamot sedan 1994. Satt mellan 1994 och 2002 i arbetsmarknadsutskottet. Mellan 2002 satt hon i socialutskottet, där hon var andra vice ordförande och var dessutom socialdemokraternas gruppledare i utskottet.

Fakta om Kiruna kommun: Med sina 19447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stor som länen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Eller som halva Nederländerna där över 16 miljoner människor bor. Ungefär 18000 bor i centralorten, resten är fördelade på 50-talet byar. Kiruna är en trespråkig bygd, där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida.