• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Nödvändig sanering och förstärkning av Valdemarsviken- ett av Sveriges lösaste markområden

Nödvändig sanering och förstärkning av Valdemarsviken- ett av Sveriges lösaste markområden

Ett av Sveriges mest komplicerade saneringsprojekt pågår för närvarande i Valdemarsvik. Här ska Valdemarsviken, som innehåller stora mängder förorenat sediment från den läderindustri som tidigare funnits i området, muddras och saneras från drygt 400 ton krom, som säkerställs genom en landfyllnad i anslutning till Grännäs industriområde. Bergsäker säkrar upp projektet med inklinometermätningar, besiktning och grundvattenmätningar.

Ett av nordens största garverier, Lundbergs läder, bedrev verksamhet i Valdemarsvik fram till 1960. Den kromgarvning som skett på platsen har orsakat kromhaltigt avfall som kan orsaka miljöproblem. Föroreningarna har spritt sig ut i viken, ända ut till Krogsmåla i Grännäs, en dryg mil från centrala Valdemarsvik. Våren 2013 påbörjades saneringen, som finansieras av Valdemarsviks kommun, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. De förorenade sedimenten täcks och muddras, avvattnas och kan därefter användas som utfyllnadsmassa utan att påverka omgivningen på ett negativt sätt.

IMAG0482

Bertil Krüger monterar automatisk mätutrustning.

Kräver många inklinometermätare

Entreprenaden pågår fram till 2015 och är indelad i fyra huvudetapper; stabilisering av Grännäsområdet inför uppläggningen av avvattnade muddermassor, stabiliseringsarbeten av Centralkajen och Sahlinsområdet samt själva muddringsarbetena som i huvudsak kommer att ske under perioden 2013-2014. Bergsäker involverades i projektet 2012, då uppdraget, som inkluderar inklinometermätningar, mätningar av grundvattennivån och besiktning av kajer inleddes.

 

– Vi har arbetat både i centrala Valdemarsvik och i Grännäs. Marken är betydligt mer porös och svårhanterlig i Krogsmåla, vilket förstås är en utmaning. En utmärkande faktor i det här projektet är antalet inklinometermätare. Vanligtvis används en eller två mätare, men eftersom marken förstärks med ett stort antal KC-pelare kräver Valdemarsviksprojektet ett tiotal mätare, säger Magnus Sunnervik, Bergsäkers projektledare i Valdemarsviken.

IMAG0480

30 000 KC-pelare förebygger jordskred i en av Sveriges lösaste jordar

I Grännäs finns en av de lösaste jordarna i Sverige, vilket förstås medför stora geotekniska utmaningar.
– Den mjuka strandlinjen i Grännäs gör att vi inte kan ändra markytans nivå utan att ta hänsyn till jordens hållfasthet. Om vi schaktar för djupt eller lägger upp för stora fyllningshöjder riskerar vi ett skred. Vi väljer därför att förstärka området med KC-pelare, en metod som bland annat används för att stärka upp lerjord, säger Håkan Garin, geotekniker i Valdemarsviksprojektet.

 

67mvv

Leran förstärks från markytan ner till berget eller det grus som ligger ovanför berget. Gruset blandas med kalk och cement, vilket gör att markens hållfasthet blir mellan tio och tjugo gånger starkare. Minutiösa provborrningar har genererat svaret på hur den optimala blandningen av kalk och cement ser ut. För att förebygga skred ut mot Valdemarsviken gjuts nästan 30 000 KC-pelare, som ska förstärka jorden i så stor utsträckning att markytan i framtiden kan omvandlas till grönytor som kan utveckla kommunens fritids- och campingverksamhet.