Nya bostäder jämte resecentrum i Halmstad

Området utmed Bolmensgatan i Halmstad är inne i en stor förändring då kvarteret Kilot ska utvecklas. Just nu är det MTA Bygg AB som är igång och bygger nya bostäder som kommer att inrymma 97 lägenheter och samtidigt får den gamla postterminalen en omfattande renovering och anpassas till kontorsverksamhet. Bergsäker är med i ett tidigt skede och hanterar omgivningspåverkan åt MTA. Vi var med redan i somras när de förberedande arbetena drogs igång eftersom vår kund är noga med att omgivningen tas om hand på bästa sätt säger Dennis Strand, Regionchef på Bergsäker. Närheten till kommunikationer i form av det nybyggda resecentrumet samt Högskolan i Halmstad kommer göra dessa bostäder attraktiva säger Dennis vidare. I ett senare skede kommer även ett nytt hotellkomplex att tillkomma i området men det är i dagsläget inte påbörjat.

Bild: webkamera arbetsplats MTA Bygg AB