Ökad framkomlighet in mot nya Falcon Alkoholfri Arena

Ökad framkomlighet in mot nya Falcon Alkoholfri Arena som är under byggnation i Falkenberg!

PEAB har fått i uppdrag av Falkenbergs Kommun att bygga en cirkulationsplats vid Hertings Plan, Falkenberg. Genom att bygga bort trafikljus kan kommunen på ett smart sätt förbättra påverkan på miljön till det bättre då köer minskar och framkomligheten ökar. I samband med detta behövdes en riskanalys upprättas och som ett led av den behövdes en del fastigheter syneförrättas samt vibrationsmätare monteras. Allt för att byggherren skall känna sig trygg i att omgivningen visas den hänsyn som lagen kräver. Bergsäker är ju sedan länge den ledande experten på att ta ett helhetsåtagande när det gäller omgivningsbevakande åtgärder så vi är extra glada att få vara med på just detta projekt.