OKG

Sprängprojekt OKG, Oskarshamn

När OKG, med hjälp av tyska entreprenören HEITKAMP, skulle uppgradera och modernisera reaktordelen i Oskarshamn 2 (O2) vände de sig till Bergsäker för att få hjälp med sprängteknik och riskanalys. Ett mycket delikat uppdrag där reaktorsäkerheten inte på något sätt fick äventyras.

Uppdragsgivare

– OKG (Byggherre)
– HEITKAMP (Entreprenör)

OKG

Projektbeskrivning

OKG ägs av E.ON Sverige (55,5 %) och Fortum (45,5 %), till vilka OKG också producerar el. Arbetena på O2 ska hjälpa till att säkerställa produktionen på sikt genom att stärka både säkerhet och tillgänglighet. I ett större perspektiv handlar det om att trygga energiförsörjningen i Sverige. OKG vidtar flera åtgärder inom reaktorsäkerhetsområdet för att möta moderna säkerhetskrav. Bland annat installeras ett nytt reaktorskyddssystem och förbättringar görs på kringsystem till reaktorn. En termisk effekthöjning inom ramen för moderniseringen är också planerad. Bruttoeffekten på O2 kommer att öka från ca 620 MW till 840 MW.

Bergsäkers åtagande

Sprängtekniker Kennet Johansson på Bergsäker var den tyske entreprenören HEITKAMPs ansvarige för sprängarbetena. Leif Harefjord gjorde utförandeförslag till sprängning (Blasting Design OKG Plex 2). Bergsäker genomförde också riskanalysen för projektet. Sprängarbetena utfördes av Söderman Bergsprängning i Fårbo. Geoveta utförde efter varje utförd sprängsalva en besiktning av berget ur geologisk och bergteknisk perspektiv och kom med eventuella förslag på bergsförstärkande åtgärder.

Grunden till den norra byggnaden, 11 meter djup och 15 000 kubikmeter, skulle sprängas ut i omedelbar närhet till reaktor 2. Närheten till tankarna med radioaktivt vatten innebar att extremt låga gränsvärden (2,5 m/s2) sattes för vibration och acceleration. Ett svårt arbete att klara med traditionell sprängteknik. Mätpunkter sattes upp på 10 olika ställen i O2. För arbetet användes långa laddsträngar med lågbrisant sprängämne. Ett antal rader i salvorna styrdes hela tiden i förhållande till de vibrationsvärden föregående salva givit. Om ett värde hamnade för nära fick något ändras inför nästa. Samtliga salvor tändes upp med Nonel och varje hål gavs en egen detonationstid.

OKG2

Bergsäkers Kennet Johansson berättar: ”Det var en stor utmaning att kunna spränga ut berget och samtidigt kunna hålla de låga vibrationsrestriktionerna. Det är svårt att beskriva lättnaden vi kände efter att ha skjutit salvan i botten närmast cisternen med radioaktivt innehåll. Puh, vi klarade det!”

För att optimera berguttaget både tids- och kostnadsmässigt arbetade Bergsäkers projektledare vissa perioder dygnet runt.

Mätutrustning

Ava95 och AvaNet® Web

Ta en genväg – hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.