Om Bergsäker - Vi kan omgivningspåverkan!
Driftstatus


Om Bergsäker

Bergsäker grundades 1972 av Lennart Karlsson. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg, därav det lite kaxiga namnet Bergsäker.

Efterhand utvecklades verksamheten att omfatta projektering av större berganläggningar och tunnlar men även projektering av järnvägar med specialisering mot järnvägsetapper med stort berg- och tunnelinnehåll.

Parallellt utvecklades även verksamhet kring byggprojekts omgivningspåverkan. Vid millennieskiftet beslutades att avveckla projekteringsverksamheten för att uteslutande fokusera på byggprojektens omgivningspåverkan.

Bergsäkers nuvarande affärsidé är ”Att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt.”

I september 2015 förvärvade den finska koncernen Oy Forcit AB samtliga aktier i Bergsäker AB. Bergsäker AB ingår nu som ett självständigt bolag i affärsområdet Forcit Consulting .