Företagsinformation - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Företagsinformation

I alla byggprojekt i närheten av befintlig bebyggelse uppstår alltid frågor om hur det nya ska påverka det gamla. Bergsäker har utvecklat tjänster för att underlätta för byggaktörer att kunna fokusera på sitt byggprojekt. Med specialutbildade medarbetare och ett väl utbyggt kontaktnät av experter avlastar vi våra kunder så de helt kan fokusera på sitt byggprojekt.
Genom att anlita Bergsäkers projektledare i inledningen av projektet säkerställer vi att alla risker mot omgivningen hanteras professionellt.

Vinsten för dig som bygger är:

Risker som påverkar val av byggmetoder fångas upp ett tidigt skede.
Kontakter med tredjeman hanteras professionellt och i tid vilket eliminerar missnöje.
Befintliga skador och problem hos omgivningen fångas upp i förväg vilket eliminerar skadetvister.
Du som bygger kan fokusera på ditt byggprojekt.
”Allt som rör omgivningen tar vi hand om”

Affärsidé

”Att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt.”

Vision

”Vi ska vara samtliga ansvarsfulla byggaktörers självklara partner. Vi är den som tar helhetsansvaret för all omgivningspåverkan. Bergsäkers medverkan ska fungera som en garant för både beställare och tredjeman. En garant att projektet blir tryggt och välfungerande.

Mission

”Vi ser oss som en partner, inte underleverantör. Vi är medvetna om vikten av bra kommunikation och tydligt ansvar för att ett byggprojekt ska bli framgångsrikt. Vi är även medvetna om hur detta kan påverka samhällets inställning till ett projekt. Genom denna insikt, ett proaktivt angreppssätt och förstklassig projektledning tar vi hand om omgivningen, så att kunden kan koncentrera sig på sitt byggprojekt.”