Om Bergsäker

Vi på Bergsäker är specialister inom omgivningspåverkan. Det innebär att vi hjälper verksamhetsutövare som utför, eller låter utföra, arbeten som klassas som miljöstörande att vidta lagstadgade eller kommersiellt motiverade åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.

Att hantera dessa frågor kräver särskild kunskap inom bl. a. riskanalys, besiktning, mätteknik och hantering av mätinstrument. Dessutom är det viktigt att säkerställa en kontinuerlig kommunikation med människor som kan komma att påverkas av arbetena. Det finns därför ett flertal både praktiska och ekonomiska fördelar för verksamhetsutövare att anlita Bergsäker för hantering av omgivningspåverkan. Vårt jobb är att ge byggherrar och entreprenörer möjlighet att koncentrera sig på själva byggnationen, medan vi håller koll på riskerna runt omkring.

Vi har arbetet med att trygga omgivningen kring bygg- och infrastrukturprojekt i mer än 45 år. Bergsäker har både kunskaper och resurser att agera som rådgivare till såväl privata som offentliga verksamhetsutövare. Bergsäker är sedan 2015 en del av nordens största koncern inom omgivningspåverkan – Forcit Consulting.

Bergsäker är det lilla företaget med det stora ambitionerna. Hos oss jobbar du t.ex. som teknisk konsult, projektledare eller specialist inom vibrationsmätning, geoteknik eller akustik. Arbetsdagarna hos oss är varierade och teamkänslan stark. Vi strävar kontinuerligt efter att vara den bästa arbetsgivaren i branschen för att attrahera de bästa talangerna. Detta för att vi vet att det krävs engagerade och kompetenta medarbetare för att skapa nöjda och lojala kunder. Läs mer om vårt arbete kring detta här

 • Bersäker grundades 1972 av Lennart Karlsson och öppnar sitt första kontor i Göteborg. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg, därav det lite kaxiga namnet Bergsäker.

  Efterhand utvecklades verksamheten till att omfatta projektering av större berganläggningar och tunnlar men även projektering av järnvägar med specialisering mot järnvägsetapper med stort berg- och tunnelinnehåll.

 • Bergsäker tar fram världens första digitala vibrationsmätare.

 • Bergsäker öppnar kontor i Stockholm.

 • Bergsäker tar fram världens första vibrationsmätare med GSM.

 • Bergsäker lanserar AVANET – webbaserat mätsystem.

 • Vid millenieskiftet beslutades att avveckla projekteringsverksamheten för att uteslutande fokusera på byggprojektens omgivningspåverkan.

 • Bergsäker öppnar kontor i Örebro.

 • Bergsäker öppnar kontor i Jönköping.

 • Bergsäker öppnar kontor i Karlshamn.

 • Bergsäker börjar besiktiga via iPad.

  I september 2015 förvärvade den finska koncernen Oy Forcit AB samtliga aktier i Bergsäker AB. Bergsäker AB ingår nu som ett självständigt bolag i affärsområdet Forcit Consulting.

 • Bergsäker öppnar kontor i Halmstad.

 • Bergsäker öppnar kontor i Norrköping.

 • Bergsäker tillsätter ny VD, Jörgen Sigvardsson.

 • Bergsäker och Bergcon AB fuseras. Bergutbildarna blir genom detta en del av Bergsäker.

Företagsinformation

Idag är vi experter på allt som rör omgivningspåverkan. Men så har det inte alltid varit. Läs mer om vår affärsidé, vår ägare och hur allt började.

Till Företagsinformation

Jörgen Sigvardsson har ordet

Vår målsättning är att vara förstahandsvalet för både kunder och medarbetare när det gäller omgivningspåverkan. Det menar Jörgen Sigvardsson, VD för Bergsäker.

Möt vår VD

Vårt ansvar för världen


Bergsäker anser att alla företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och samhällets välfärd. Detta är ett perspektiv vi valt att beakta både globalt, regionalt och i vår närmiljö.

Läs om våra CSR-initiativ

Miljö- och kvalitetscertifierade


Vi på Bergsäker ställer höga krav på oss själva och vi är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.

Så jobbar vi med kvalitet och miljö