CSR

Bergsäker anser att alla företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och samhällets välfärd. Detta är ett perspektiv vi valt att beakta både globalt, regionalt och i vår närmiljö.
Bergsäker ska därför verka för en hållbar utveckling med hänsyn tagen till affärsetik, kvalitet och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt arbetsmiljö.

Medarbetaren på Bergsäker ansvarar för att leverera kundanpassade tjänster inom omgivningspåverkan med rätt kvalitet och med hänsyn tagen till miljön. Varje medarbetare har således ett stort ansvar för såväl Bergsäkers som kundens affär. Detta ansvar ställer höga krav på professionellt agerande och hänsyn till etiska och samhällsekonomiska aspekter.

Bergsäker följer också den Code of Ethics som är framtagen av konsultföretagens internationella branschorganisation FIDIC.

Barncancerfonden

Cancer är en fruktansvärd sjukdom, speciellt när den drabbar barn. Barncancerfonden är den största finansiären av barncancerforskning i Sverige och idag överlever drygt 80 procent av de barn som drabbas. Målet på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad för de barn som drabbas av cancer.
Bergsäker har därför valt att stötta Barncancerfonden under 2017 genom en donation. Bergsäker utför även en del aktiviteter för att underlätta för de som har drabbats. Ett exempel på detta är när vi bjöd på husmiddag på Ronald McDonalds hus vid Östra sjukhuset i Göteborg. Läs mer här!”cancer fonden”

Tidigare CSR-arbete: Hand in Hand

Under 2014 till 2016 var Bergsäker, genom donation till organisationen Hand in Hand, bysponsor till byn Paramesvaramangalam, Tamil Nadu, Indien. Målet under den 2-åriga sponsortiden var att i byn åstadkomma:

Uppstart av en mängd nya bärkraftiga företag

  • Eliminering av barnarbete
  • Inrättandet av ett Citizens Center för internetaccess och utbildning i mänskliga rättigheter
  • Förbättrad hälsa genom nya sanitetsbyggnader och läkarkontroll
  • Förbättrad miljö genom utbildning inom ekologisk odling och förbättrad avfallshantering

I bokslutet efter 2016 konstaterades bland annat följande resultat:

  • 77 nya familjebaserade företag har startats
  • Alla barn i byn går i skolan
  • Hälsoförbättringar innefattar t.ex. att 79 invånare har fått glasögon, 2 har genomgått operation mot starr och 121 invånare har genomgått utbildning inom ämnen som barnomsorg, hygien och näringslära.

Utvecklingen i byn har gått framåt när det kommer till kvinnors och barns rättigheter. Idag har kvinnorna en bättre ställning och mer att säga till om samtidigt som barnarbetet i byn har tagits bort helt och barnen får istället gå i skolan och bara vara barn.

Vi på Bergsäker ser satsningen vi gjorde i Paramesvaramangalam som extremt lyckad och är tacksamma över att ha haft chansen att förbättra situationen för så många människor.