Företagsinformation

I alla byggprojekt i närheten av befintlig bebyggelse uppstår frågor om hur det nya ska påverka det gamla. Med specialutbildade medarbetare och ett väl utbyggt kontaktnät av experter erbjuder Bersäker tjänster som avlastar byggaktörer genom att ta hand om allt som rör omgivningspåverkan.

Bergsäker grundades 1972 av Lennart Karlsson. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg, därav det lite kaxiga namnet Bergsäker.

Efterhand utvecklades verksamheten att omfatta projektering av större berganläggningar och tunnlar men även projektering av järnvägar med specialisering mot järnvägsetapper med stort berg- och tunnelinnehåll.

Parallellt utvecklades även verksamhet kring byggprojekts omgivningspåverkan. Vid millennieskiftet beslutades att avveckla projekteringsverksamheten för att uteslutande fokusera på byggprojektens omgivningspåverkan.

I september 2015 förvärvade den finska koncernen Oy Forcit AB samtliga aktier i Bergsäker AB. Bergsäker AB ingår nu som ett självständigt bolag i affärsområdet Forcit Consulting.

Affärsidé

Att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt.

Vision

Vi ska vara samtliga ansvarsfulla byggaktörers självklara partner. Vi är den som tar helhetsansvaret för all omgivningspåverkan. Bergsäkers medverkan ska fungera som en garant för både beställare och tredjeman. En garant att projektet blir tryggt och välfungerande.

Mission

Vi ser oss som en partner, inte underleverantör. Vi är medvetna om vikten av bra kommunikation och tydligt ansvar för att ett byggprojekt ska bli framgångsrikt. Vi är även medvetna om hur detta kan påverka samhällets inställning till ett projekt. Genom denna insikt, ett proaktivt angreppssätt och förstklassig projektledning tar vi hand om omgivningen, så att kunden kan koncentrera sig på sitt byggprojekt.