Kvalitet/Miljö

Bergsäker är ISO-certifierade för kvalitet (9001) sedan 2003 och för miljö (14001) sedan 2005.

Kvalitets- och miljöpolicy

Bergsäker ska:

  • Genom nära kontakt med kunden uppfylla och överträffa alla behov och förväntningar avseende omgivningspåverkan genom att följa för verksamheten erforderliga lagar och förordningar.
  • Genom utveckling av fjärrstyrda tjänster för miljöövervakning kombinera ett aktivt affärsmässigt miljöarbete med miljövänliga arbetssätt.
  • Genom att betona miljömässiga fördelar vid anlitande av Bergsäker driva utvecklingen inom vår bransch mot ett miljövänligare arbetssätt.

Bergsäkers devis lyder ”Värden som tryggar”. Med detta avser vi kvalitativa och miljömässiga värden så som:

Tydliga överenskommelser

  • Kompetensutveckling
  • Ständiga kvalitetsförbättringar i det dagliga arbetet
  • Snabb och effektiv hantering av reklamationer
  • Miljövänlig resurssnål mätteknik
  • Mätvärden för kontrollerad miljöpåverkan

Kvalitets- och Miljöcertifikat