Omgivningsbevakning vid byggnation i Tuve Centrum

Under hösten 2015 började Riksbyggen, via sin entreprenör Wästbygg, bygga bostäder jämte Tuve Centrum, Göteborg. Brf. Ljuspunkten kommer att bestå av tre huskroppar och totalt 72 nya lägenheter. Då Bergsäker har lång erfarenhet av att hjälpa Riksbyggen med de omgivningsbevakande åtgärderna i olika byggprojekt så föll det sig naturligt att vi fick förtroendet även för detta projekt. Bergsäker arbetar även proaktivt med projektet för att på så sätt hushålla med resurserna åt vår kund. Byggstarten för projekten var under hösten 2015 och Bergsäker började redan då arbeta med att strukturera upp vårt uppdrag gällande omgivningen, ett arbete som är fortgående under projektets gång.