Omgivningshantering allt viktigare men riskanalyser saknas ofta

Ett fortsatt ökat byggande, tätare städer och högre krav på kommunerna att hantera frågor som rör omgivningspåverkan. Trots detta är det långt ifrån en självklarhet att kommunerna ställer krav på att riskanalyser görs innan ett bygge startar eller att vibrationer och buller ska hanteras och mätas. Det visar en undersökning från Bergsäker AB som frågat verksamhetschefer på bygglovsavdelningar runt om i landet om byggande och omgivningshantering.

Under våren 2018 har Bergsäker AB genomfört en undersökning där ett antal chefer på bygglovsavdelningar på kommuner i hela Sverige fått svara på frågor om det framtida byggandet och hur kommunerna hanterar byggandets påverkan på omgivningen.

Undersökningssvaren visar bland annat att den stora majoriteten tror att det blir allt viktigare för kommunerna att hantera frågor som rör omgivningspåverkan i framtiden, inte minst informationsbiten. Samtidigt ökar klagomålen från tredje man.

Svaren avslöjar också att det verkar saknas en del rutiner för att på bästa sätt kunna minimera negativ omgivningspåverkan ute i kommunerna. Hur kommunerna arbetar med riskanalyser avseende omgivningspåverkan och kraven på att hantera buller och vibrationer i kontrollprogrammen, skiljer sig åt mellan kommunerna.

Svaren sammanställs just nu och kommer under sommaren/hösten presenteras i Bergsäkers omgivningsrapport.