”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?

Begreppet ”omgivningspåverkan” är relaterat till att verksamhetsutövare som utför, eller låter utföra, arbeten som klassas som miljöstörande måste vidta åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. För byggherrar och entreprenörer handlar det helt enkelt om att förstå och ta hand om ett byggprojekts påverkan på omgivningen. Omgivningspåverkan som begrepp har på senare tid även börjat användas mer och mer frekvent för att beskriva ansvarsförhållandet mellan ett byggprojekt och dess omgivning, inte minst i media. Över hälften av alla artiklar som innehåller ordet ”omgivningspåverkan” är publicerade de senaste fyra åren. Det visar en sökning i mediedatabasen Retriever.

Att intresset för omgivningspåverkan är något som ökar är också något som bekräftas i Bergsäkers årliga undersökningar som genomförts sedan 2015. Som vi tidigare har rapporterat om har vi frågat både byggbolag och byggherrar och den övervägande majoriteten tror att det kommer bli allt viktigare att arbeta med att hantera omgivningen i samband med byggprojekt. Detta mot bakgrund av att de också tror att riskerna ökar när våra städer blir allt tätare.

En sökning i mediedatabasen Retriever resulterar i 529 artiklar med ordet ”omgivningspåverkan”.

– ”Omgivningspåverkan” är ett ord som speglar vår tid och därför vore det väl inte så konstigt om det kunde ta plats i Svenska Akademins ordlista (SAOL) som ett nyord? Hursomhelst är det förstås roligt att något som hela vår verksamhet är uppbyggd kring, blir mer och mer angeläget för många. Allt fler verkar inse att det är viktig att ta hand om omgivningen i samband med att det byggs, säger Jörgen Sigvardsson, vd Bergsäker AB.