Parkering blir plats för boende i ett expansivt Halmstad!

Halmstad fortsätter vara en expansiv miljö och under hösten startar Skanska Sverige AB upp ytterligare ett projekt för bostäder då Kvarteret Hägges Trädgård nedanför Galgberget i Halmstad byggstartar och det innebär att vårt arbete med riskanalys och att planera förbesiktningar pågår för fullt. Bergsäker AB kommer genom Fredrik Petterson ansvara för att omgivningen ska få bästa möjliga bevakning både för de kringboende men givetvis även för Skanska som byggherre. Detta projekt blir en naturlig fortsättning av det bra samarbete vi haft med Skanska under byggnationen intilliggande projektet Galgbergsterrassen som även det är nybyggnation av bostäder.

Läs mer om projektet på Skanskas hemsida här