Per Lundin – Årets Bergsäkraste

Vi säger grattis till Per Lundin, som blivit utsedd till Årets Bergsäkraste. Hur känns det?
-Ja, tackar, det var roligt att bli uppmärksammad men jag tycker nog att det finns många på företaget som förtjänar priset.

Hur känns det då?
-Det förpliktigar nog till att göra bättre jobb framöver.

Vad jobbar du med nu då?
-Jag är uppdragsledare och ägnar den mesta tiden åt att leda vårt arbete för Förbifart Stockholm.

Är det vägar som ska byggas?
-Ja, precis. Förbifart Stockholm är ett stort vägbygge i Stockholm och det är också ett viktigt projekt för Bergsäker i Stockholm och engagerar 4-5 personer hos oss under en femårsperiod. Nu gör vi förbesiktningar, vibrations- och bullermätningar och när markarbetena är färdiga ska vi göra efterbesiktningar.

Är det kul?
-Jo då. Jag trivs på Bergsäker. Det bästa med jobbet är nog att det är självständigt samtidigt som man också arbetar i grupp.

Du har lång erfarenhet från branschen och har jobbat många år på Bergsäker. Är du fullärd nu?
Nej nej. Det finns alltid mycket att lära och den ena projektet är inte det andra likt. Men jag har lång erfarenhet av att göra riskanalyser.

Riskanalyser?
-Det måste man alltid göra innan man sätter spaden i jorden. Stora värden kan stå på spel, speciellt i stadsmiljö med många anläggningar, byggnader och verksamheter på en begränsad yta. Det svåraste är att ta reda på hur det ser ut under jorden. I Stockholm finnas det många undermarksanläggningar såsom bergtunnlar för Tunnelbanan och olika ledningstunnlar.

Fakta: Årets Bergsäkraste
Utmärkelsen Årets Bergsäkraste går till en person som är ett gott föredöme genom att vara en god kollega och dela med sig av sina kunskaper, som agerar proaktivt och kundnära, som är mån om att skapa ordning och god sammanhållning samt agerar affärsmässigt.

Fakta Per Lundin – 20 år i branschen
Projektledare Bergsäker AB i Stockholm
Aktuell som projektledare för Förbifart Stockholm
20 års erfarenhet från branschen. 5 år på Bergsäker, tidigare arbetat som geotekniker.
Utbildad anläggningsingenjör.
Bor i Stockholm
Fritidsintressen: Fritidshuset i Skärgården, segling och trädgårdsarbete.