Plantskola för experter på omgivningshantering

Byggteknisk kompetens är ett krav. Men för att bli en fullfjädrad expert på omgivningshantering krävs också specialistutbildning. Därför har Bergsäker utvecklat en egen internutbildning – Bergsäker Academy – där bland annat erfarna kollegor agerar som mentorer åt nyanställda.

Bergsäker har funnits sedan 1972 och är idag en ledande aktör på marknaden för omgivningshantering. Tack vare den goda byggkonjunkturen har företaget aldrig tidigare upplevt ett sådant stort behov av professionella tjänster som nu, på allt från riskanalyser, besiktningar, mätningar till avancerad projektledning och skadeutredningar.

För att säkra den framtida kompetensförsörjningen satsar Bergsäker därför stort på HR-frågorna. Ida-Marie Tagesson är HR-chef och sitter med i företagets ledningsgrupp.

– Att det ska finnas möjligheter för god karriärsutveckling och utrymme för personlig utveckling är självklart. Alla erbjuds vidareutbildning och möjligheten att gå kurser externt eller internt. Målet är att vara byggbranschens mest attraktiva företag att jobba på, säger Ida-Marie Tagesson.

Som ett viktigt led i detta arbete är Bergsäkers egen internutbildning ett gott exempel.

– Efter alla dessa år finns så klart mycket värdefull kompetens inom väggarna som vi tar vara på i strukturerade former och använder som bas i utbildningen. Bland annat ser vi till att erfarna kollegor agerar som mentorer och lärare inom sina respektive specialområden, säger Ida-Marie Tagesson.

Utbildningen är till för alla nyanställda och består av flera olika moment, praktiska såväl som teoretiska. Först går personalen bredvid sina blivande kollegor för att observera, anteckna och få en insyn och förståelse för uppgifterna. Sedan får man sätta sig i skolbänken och ta del av mångårig kunskap från andra medarbetare på Bergsäker.

Förutom att få en insikt i företagets historia och kultur, får de nyanställda under cirka ett års tid en gedigen utbildning i det grundläggande arbetet ute på fältet samt får en djupdykning i Bergsäkers projektmetodik.

– Att varva teori med praktik känns som ett helt rätt upplägg. Även om jag arbetat ett tag och har kunskaper inom byggteknik, är det en hel del specialistkompetens som behövs för jobbet och som bara går att lära sig på plats, säger Reuben Kressner, nyanställd på Bergsäker.

Nedan:
HR-chef Ida-Marie tillsammans med Bergsäkers nyanställda personal:
Patrick Andersson, Joel Andersson, Marin Ladan & Reuben Kressner