Avslutade projekt - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Bergsäkrat

Omgivningsbevakning vid byggnation i Tuve Centrum

Avslutade projekt

Under hösten 2015 började Riksbyggen, via sin entreprenör Wästbygg, bygga bostäder jämte Tuve Centrum, Göteborg. Brf. Ljuspunkten kommer att...

Bergsäkrat

Ökad framkomlighet in mot nya Falcon Alkoholfri Arena

Avslutade projekt

I samband med detta behövdes en riskanalys upprättas och som ett led av den behövdes en del fastigheter syneförrättas...

Bergsäkrat

Drottningplan och centrum i Motala knyts ihop

Avslutade projekt

2010 togs de första spadtagen i byggandet av Riksväg 50 och Motalabron, projekt där Bergsäker AB bidragit med kompetens...

Bergsäkrat

Malmö Live – Kongress-, konsert- och hotellanläggning

Avslutade projekt

Bergsäker AB har agerat delprojektledare och samarbetat med Skanska under uppförandet av Malmös nya samlingspunkt...

Bergsäkrat

Från verkstadsområde till nytt bostadsområde – Inre Sannegårdens byggprocess går mot sitt slut!

Avslutade projekt

Vi på Bergsäker fick uppdraget att säkerställa omgivningen. Arbetet pågick under september månad med att utföra förbesiktningar...

Bergsäkrat

Kronogården lott D och E förbereds för Bo Klok!

Avslutade projekt

I natursköna Älvängen, Ale Kommun sätter Bo Klok Housing AB spaden i jorden för ett trettiotal nya hus. Fastighetsbeståndet...

Bergsäkrat

En gammal industriepok banar väg för moderna lager när kv. Oceanen rivs!

Avslutade projekt

I hamnområdet i Halmstad pågår rivningsarbeten för fullt när MTA Bygg & Anläggning river delar av det gamla järnverket....

Bergsäkrat

Parkering blir plats för boende i ett expansivt Halmstad!

Avslutade projekt

Halmstad fortsätter vara en expansiv miljö och under hösten startar Skanska Sverige AB upp ytterligare ett projekt för bostäder...

Bergsäkrat

I Mölnlycke så har byggarbetena intensifierats på Solstensområdet!

Avslutade projekt

Skanska Sverige AB har valt att kontraktera oss som projektledare för omgivningsbevakande åtgärder vid sin byggnation av ny fastighet...

Bergsäkrat

Bergsäker AB hjälper AF Bygg Göteborg AB med två intressanta projekt!

Avslutade projekt

Under april månad intensifierades arbetet med AF Bygg Göteborg AB då vi fick uppdraget att vara med och hålla...

Bergsäkrat

Stockholmsarenan

Avslutade projekt

Strax intill Globen byggs Stockholmsarenan, en idrotts- och evenemangsarena med 30 000 sittplatser. Byggherre för projektet är Stockholms stad, medan...

Bergsäkrat

Borealis

Avslutade projekt

Byggprojekt Borealis, Stenungssund Borealis bygger en ny fabriksdel till sin anläggning i Stenungsund.Uppdragsgivare- Borealis AB Projektbeskrivning När du i...

Bergsäkrat

BanaVäg i Väst

Avslutade projekt

Byggprojekt BanaVäg i Väst Banverket och Vägverket bygger dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Uppdragsgivare – Banverket –...

Bergsäkrat

OKG

Avslutade projekt

Sprängprojekt OKG, Oskarshamn När OKG, med hjälp av tyska entreprenören HEITKAMP, skulle uppgradera och modernisera reaktordelen i Oskarshamn 2...

Bergsäkrat

Mall of Scandinavia

Avslutade projekt

Mall of Scandinavia blir norra Europas största inomhusköpcentrum när det invigs 2015. För närvarande pågår ett omfattande mark- och...

Bergsäkrat

E4 Sundsvall

Avslutade projekt

E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt. Ett tjugo kilometer långt vägavsnittet som länge varit olycksdrabbat och har...

Bergsäkrat

Kvarteret Lorensberg, Varberg

Avslutade projekt

Sprängningar och vibrationsmätningar mitt i Varberg när nya stadsdelen Lorensberg växer fram I centrala Varberg, med havet som granne,...

Bergsäkrat

Kust till kust-banan

Avslutade projekt

Riskanalyser och vibrationsmätningar tryggar de kringliggande verksamheterna i kust till kust-projektet Ett av Trafikverkets största projekt i sydöstra Sverige...

Bergsäkrat

BanaVäg Motala-Mjölby

Avslutade projekt

Ett av Trafikverkets största samhällsbyggnadsprojekt i Västsverige för närvarande är Bana Väg Motala-Mjölby. Mellan Motala och Mjölby bygger Trafikverket...

Bergsäkrat

Stockholmsarenan

Avslutade projekt

Strax intill Globen byggs Stockholmsarenan, en idrotts- och evenemangsarena med 30 000 sittplatser. Byggherre för projektet är Stockholms stad, medan...

Bergsäkrat

Kvarteret NOD Kista

Avslutade projekt

I slutet av november 2011 togs första spadtaget till kvarteret NOD, en ny mötesplats för lärande, forskning och näringsliv...