Rapport om omgivningspåverkan 2017

Sveriges byggherrar är överens om hur bostadsbristen ska byggas bort. Städerna kommer att bli tätare och husen högre. Dessvärre ökar riskerna omgivningen. Det visar Bergsäkers undersökning om hur Sveriges byggherrar arbetar med den viktiga omgivningshanteringen i samband med byggprojekt.

En undersökning bland 300 byggherrar visar att Sverige kan räkna med tätare och högre städer i framtiden. Så många som nio av tio (89%) byggherrar anser att städerna kommer att fortsätta förtätas i framtiden och sju av tio (69%) menar att detta kommer att innebär allt högre byggnader.

-Det är glädjande att de flesta planerar för tätare och högre städer. En ökad täthet ger ju en mer attraktiv stad och är bra för människor, miljön och ekonomin. Men det innebär också nya utmaningar för byggföretagen, att de aktivt arbetar med att hantera omgivningen för grannar och omkringboende är oroliga, säger Johan Lundh, vd på företaget Bergsäker som står bakom undersökningen.

Tidigare undersökningar visar att många privatpersoner är oroliga när det byggs i dess närhet och att många efterfrågar bättre information om bygget.

– Missnöjet leder bara till klagomål och upprörda grannar, något som kan försena projektet eller till och med stoppa bygget helt, säger Johan Lundh.

Undersökningen visade dessutom att byggherrarna anser att det ökande byggandet sannolikt kommer att innebära ökade risker för omgivningen. Nio av tio byggherrar (86%)  instämde helt eller delvis i påståendet att riskerna för omgivningen kommer att öka i takt med det ökande byggandet.

– Byggherrarna uppger att det kommer bli viktigare att arbeta med att hantera omgivningen i samband med byggnationer i framtiden. Men dessvärre saknas resurser och insikt, säger Johan Lundh.

Fler än varannan (52%) svarade att de inte känner sig helt säkra på företagets skyldigheter när det gäller att hantera omgivningen i samband med byggprojekt och bara två av tio (21%) hävdade att det känner väl till miljöbalken och dess miljökrav.

Under hösten 2016 genomförde Bergsäker en undersökning bland byggherrar i Sverige. Läs rapporten i sin helhet här nedan, eller här på en extern sida.