Rapport om omgivningspåverkan

Sverige växer så det knakar. Men i takt med ett ökat byggande får man också vänja sig vid problem. När fler ska bo och verka på samma yta är det många risker som entreprenörer och samhälle måste kalkylera med. Under 2015 har Bergsäker ställt frågor till både boende och byggaktörer i våra tre största städer – för att lära sig mer om attityder, inställningar och beteenden som i slutändan kan påverka varje byggprojekt i staden.

Svaren visade att de flesta privatpersoner är för ett ökat byggande men att många samtidigt kan känna en stor oro när det byggs i närheten. Men undersökningen visar också att många företag inte har tillräckligt med kunskap eller resurser för att hantera omgivningen på bästa sätt.

Läs rapporten i sin helhet här.