Riksväg 50

”Med god omgivningshantering minimerar vi riskerna”

En ordentlig riskanalys och en god omgivningshantering. Det minskar riskerna för skador på egendom och framtida skadestånd från tredje man. Det hävdar Fredrik Stoltz, projektledare på Bergsäker som ansvarar för vibrationsmätning och besiktningar i samband med breddning av Riksväg 50 mellan Askersund och Åsbro i Östergötland.

Totalt berörs cirka 60 fastigheter som bedöms ligga inom riskzonen när Trafikverket breddar Riksväg 50 mellan Askersund och Åsbro, en sträcka på cirka 30 kilometer. Förutom mitträcke kommer vägen att breddas och få fler körfält.

– Detta innebär så klart stora ingrepp på miljön när man spränger och schaktar för att bereda plats åt utbyggnaden. Men med en god omgivningshantering miminerar man riskerna för byggherren, säger Fredrik Stoltz.

Trafikverket är byggherre och entreprenör är Peab Anläggning.  Bergsäker ansvarar för att placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskzonen och hålla koll på att vibrationer från bygget håller sig inom tillåtna riktvärden. Dessutom genomförs syneförrättningar, det vill säga förbesiktningar och efterbesiktningar i fastigheterna.

– Här är det mest villaägare som berörs och som av naturliga skäl är måna om att deras fastigheter inte skadas. Men skador är sällsynt om man håller koll och ser till att hålla sig inom riktvärdena, säger Fredrik Stoltz.

Att göra ordentliga besiktningar i fastigheter – både innan och efter sprängnings- och markarbete – är också viktigt och något som minskar riskerna för byggherren att drabbas av skadeståndsanspråk i efterhand, påpekar Fredrik.

Byggstart skedde i mars 2016 och vägen skall vara klar hösten 2018.

Har du ett nytt projekt på gång – läs mer om Bergsäkers Riskanalys här!