Så förebygger du vanliga mätfel och misstag

Detaljfokus och exakta mätvärden är avgörande framgångsfaktorer när man mäter omgivningspåverkan. Små misstag som upprepas kan få omfattande konsekvenser. Genom att förebygga de vanligaste misstagen kan ni säkerställa rätt mätvärden vid rätt tidpunkt. Goda förutsättningar för en tids- och kostnadseffektiva mätningar med andra ord.

– Många faktorer ska stämma och ett stor antal pusselbitar ska falla på plats i ett byggprojekt. Omgivningspåverkan är en av dessa viktiga pusselbitar som sällan kräver några tidskrävande insatser från dig som beställare om du gör allt rätt från början. Det är lätt hänt att man begår misstag under projektets gång. Jag har därför listat några av de vanligast förekommande misstagen och tipsar om hur du kan förebygga dem, säger Bertil Krüger, mätteknikexpert på Bergsäker.

Sex vanliga misstag- så sparar du tid och pengar genom att förebygga dem

1. Felaktig montering av vibrationsmätare. En korrekt placering och montering av vibrationsgivaren är avgörande för att mätningen ska bli korrekt utförd. Vad som är rätt placering i ett hus avgörs bland annat av husets konstruktion och byggmaterial. Undvik att montera givaren i dålig puts, provknacka innan du monterar, om det låter ”bomt” fortsätt knacka tills du hittar puts med vidhäftning. I hus med frigolitisolering är det ofta svårt att mäta korrekt eftersom isolermaterialet gör det omöjlig att givaren monteras på grunden. Om du ska utföra vibrationsmätning i ett hus med frigolitisolering rekommenderar jag att mätenheten placeras inomhus istället för utomhus. Det är också av stor vikt att givaren är ordentligt åtdragen. Använd dig av ditt sunda förnuft och placera ut mätenheterna med omsorg. Ta hjälp av en expert om du känner dig osäker!

2. Fel givare till fel kanal. När man ansluter flera kanaler till en givare är det lätt att blanda ihop kanalerna. Förebygg problemet med en enkel åtgärd; markera varje kanal med tejp i olika färger. Du kan också gardera dig genom att fotografera kopplingen i samband med att den genomförs. Då kan du gå tillbaka och titta på bilden om du känner sig osäker vid ett senare tillfälle.

3. Du missar den viktiga rutinkontrollen dagen efter installation.När du monterat upp nya mätenheter är det klokt att göra en rutinkontroll den påföljande dagen. Kontrollen tar bara någon minut om du använder dig av ett online mätsystem typ AvaNet, och säkerställer att utrustningen är inställd på rätt sätt och att den ger rätt värden. När du genomfört denna kontroll kan du med gott samvete lämna det aktuella projektet och fokusera på annat, men säkerställ först att den verkligen mäter rätt.

4. Omgivningsstörningar som stör mätvärdet. När en vibrationsmätning inleds ställer man in en tröskelnivå på mätinstrumentet. Så snart mätvärdena överstiger denna nivå indikerar instrumenten det. Om mätaren befinner sig på en plats med mycket vibrationer från omgivningen, exempelvis trafikbrus, registreras dessa värden. Ställ in mätaren så den bara lagrar mätvärden över en viss nivå och ta in den här typen av omgivningsstörningar i beräkningen när du följer upp mätvärdena. Om givaren placeras felaktigt kan exempelvis en smällande ytterdörr generera vibrationer, vilket kan förebyggas genom att du kontrollerar att allt är som det ska med utrustningen när den varit igång i ett dygn.

5. Sprängsalvor som inte anpassas utifrån förutsättningarna. Att spränga ovan jord är förstås betydligt vanligare än att spränga i tunnlar. Ovan jord räcker det ofta med sprängsalvor på ca en sekund. I tunnlar krävs däremot betydligt längre sprängsalvor, som ofta pågår i upp till tio sekunder. Eftersom sprängningar under jord förekommer relativt sällan glömmer många att ställa om mätinstrumenten utifrån de nya förutsättningarna. Det medför i sin tur att mätvärdena kan bli felaktiga. Analysera i förväg vilken typ av uppdrag du ska ut på och gör instrumentinställningarna utifrån det.

6. Larm som inte ansluts till tilläggsmätare. Om behoven skiftar under projektets gång kan det hända att nya mätpunkter tillkommer, vilket innebär att man behöver installera tilläggsmätare. När dessa nya mätinstrument monteras gäller det att komma ihåg en viktig detalj; att aktivera larmfunktionen för den nya mätpunkten, så den kan leverera eventuella larm i realtid. Ett vanligt misstag är att man helt enkelt glömmer att ansluta tilläggsenheten till larmgruppen, vilket gör att den inte kan leverera de larm den ska.