Sju av tio arbetar aktivt med omgivningshantering

Under hösten har Bergsäker AB genomfört en undersökning bland byggherrar i Sverige. 300 personer – alla i ledande ställning – har fått svara på hur de arbetar med omgivningshantering i samband med byggprojekt.

Undersökningssvaren visar bland annat att den stora majoriteten tror att det blir allt viktigare för företagen att kunna hantera frågor som rör omgivningspåverkan i framtiden. Riskerna för omgivningen kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat byggande. Ett svar som sticker ut gäller informationen till grannar. Detta verkar vara högprioriterat av svaren att döma och de flesta uppger dessutom att klagomålen från grannar ökar.

Men det finns ett problem som är viktigt att lyfta fram. Det råder en stor osäkerhet kring vem som faktiskt är ansvarig för dessa frågor och många uppger att de saknar tillräckliga kunskaper i ämnet för att göra jobbet själva. En stor del av de svarande uppger att de sköter omgivningshanteringen själva. En tredjedel väljer att överlåta uppdraget till en entreprenör och lika många väljer att anlita en fristående expert.

Allra störst behov av hjälp har man inom området riskbedömningar, vibrationsmätning och besiktningar.

Svaren sammanställs just nu och kommer i ett senare skede presenteras i Bergsäkers omgivningsrapport.