Sommaren snart här – då mäter vi Kärleken

Laholmsbukten VA har nu dragit ingång den fjärde och sista etappen av VA-sanering på Kärleken i utkanten på Halmstad. Vår personal är givetvis med och hjälper till med nödvändiga åtgärder även på denna etapp. Vi hjälper till med att utföra besiktningar av fastigheter samt håller koll på omgivningen via våra noggranna vibrationsmätare. Förhoppningsvis blir det dock inga kännbara vibrationer på grund av markarbetena men vi kan inte garantera övriga vibrationer som hör Kärleken till.

Området som nu schaktas kommer att knyta ihop de sista delarna kring Göteborgsvägen och Gamla Nissastigen. I samband med detta arbete separeras avlopp och dagvatten i separata ledningar.  Förhoppningsvis kommer nu alla problem med översvämmade källare vara borta för alltid då avloppsystem varit underdimensionerat i och med att området vuxit kraftigt de senaste åren.