Sprängning pågår vid Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Europas största infrastrukturprojekt och består till stora delar av tunnlar som binder ihop södra och norra Stockholm. 18 kilometer av totalt 21 kilometer kommer att ledas under jord och göra resan mellan länsdelarna snabbare och effektivare samtidigt som den idag hårt trafikerade Essingeleden i city kan avlastas.

Dragningen av vägen under jord innebär att natur- och kulturvärden skonas och att vägsträckningen knappt kommer att märkas av omgivningen. Men under byggtiden är påverkan på omgivningen stor. Samtidigt har det funnits ett motstånd mot projektet och debatten i media har varit flitig.

Bergsäkers som är en av de kontrakterade leverantörerna av tjänster för att hantera omgivningen, håller koll på vibrationer, skakningar och buller och kommer dessutom att göra så kallade syneförrättningar i ett tusental fastigheter som ligger inom riskzonen.

Projektet är Bergsäkers största någonsin. Just nu är man inne i en intensiv fas. Sprängningar pågår och man gör kontinuerliga mätningar på ett 100-tal mätpunkter. Jonas Siikanen är projektledare och leder ett team på ett tiotal personer.

-Enorma mängder berg ska sprängas bort mitt bland människor, hus och verksamheter med känslig utrustning. Därför mäter vi kontinuerligt och håller koll på riskerna och ser till att man håller sig inom tillåtna gränsvärden, både när det gäller vibrationer och buller, säger Jonas Siikanen.

Många är oroliga när det sprängs. Tryckvågen som kommer från varje sprängning är särskilt olustig för många även om den inte är farlig. Att ge snabb och bra informationen är därför avgörande för en god omgivningshantering.

-Varje hushåll eller företag som ligger inom riskzonen blir kontaktat och får information om vad som händer. Samtidigt genomför vi en besiktning i alla lägenheter och hus innan bygget drar igång, säger Jonas.