Fortsatt stark efterfrågan, nyanställningar och mätrekord!

Första halvan av 2018 är snart avklarad och för ett företag som arbetar med omgivningspåverkan har det varit en händelserik tid.

En stark byggkonjunktur, många stora infrastruktursatsningar runt om i landet och inte minst en ökad medvetenhet om omgivningspåverkan, gör att efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka. Det gäller allt från riskanalyser inför ett bygge till vibrationsmätningar och efterbesiktningar.

För att kunna matcha marknaden har vi jobbat intensivt med att rekrytera nya specialister inom omgivningspåverkan. Glädjande nog är det många som vill arbeta hos oss och bidra till ett tryggare byggande när det byggs, sprängs, pålas och schaktas som aldrig förr.

Under våren har Bergsäker – som funnits ända sedan 1972 – dessutom slagit ett historiskt rekord vad gäller antal vibrationsmätare som är i drift för att hålla koll på att byggandet sker utan risk för skador på omgivningen.

Men nu är det semestertider och stora delar av Sverige drar ner på takten för en välbehövlig paus. Glad sommar så länge!

Jörgen Sigvardsson
Vd Bergsäker

Vibrationsalstrande arbeten

Om ditt byggarbete innehåller vibrationsalstrande arbete såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning eller andra moment som kan påverka omgivningen kommer du att behöva en riskanalys. Bergsäker kartlägger alla potentiella risker och visar hur du bäst undviker dem.

Läs mer

Vibrationsanalys

I samband med byggprojekt kan orsak och verkan i mark och vatten vara svåra att kartlägga och förutspå. Våra experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Läs mer