Stockholmsarenan

Strax intill Globen byggs Stockholmsarenan, en idrotts- och evenemangsarena med 30 000 sittplatser. Byggherre för projektet är Stockholms stad, medan Peab är totalentreprenör. Bergsäker har hanterat tredjemanskontakter och genomfört omfattande mätningar av vibrationer i närområdet, bland annat i Södra länkens två tunnelrör.

 

Arenan började byggas hösten 2010 och det första inplanerade evenemanget äger rum våren 2013. Produktionskostnaden för Stockholmsarenan beräknas till cirka 2,7 miljarder kronor inklusive ledningsomläggning och nytt parkeringsgarage under arenan. Bergsäker, som inledde sitt arbete med projektet i början av 2009, har genomfört besiktningar, vibrationsmätningar, tredjemanshantering samt ansvarat för dokumentation av de eventuella skador som uppkommit i samband med sprängningarna. Under hösten håller man på att avsluta sin insats i form av kontrollbesiktningar.

 

Tättbebyggt område med många faktorer att ta hänsyn till

 

– Arenan byggs i ett område som är extremt varierat och tättbebyggt. Här finns såväl villor som flerfamiljshus, hotell, shoppingcenter och kontor. Slakthusområdet, som är hemvist för en rad olika företag, ligger i närheten, liksom Södra länken. Det innebar att vi genomförde mätningar på många olika platser som berörs av byggprojektet, säger David Norberg, projektledare för Stockholmsarenan från Bergsäkers sida.

 

Innan sprängningsarbetena påbörjades gjordes en besiktning av närliggande fastigheter inom ett förbestämt riskområde. Därefter placerades mätare ut som registrerar vibrationer och larmar om rörelserna blir för stora. När individer som bor eller arbetar i närområdet har hört av sig har Peab hänvisat samtalen till Bergsäker, som har åkt ut och träffat ett tjugotal privatpersoner och företag som haft frågor eller funderingar kring vibrationsnivåerna i samband med byggprojektet. Ledningen för Quality Hotel Globe och ett antal bostadsrättsföreningar är exempel på möten som David Norgberg och hans kollegor hållit för att lugna omgivningen angående vibrationsproblem som uppstått kring projektet.

 

Febril aktivitet när Södra länken stängdes

 

I anslutning till den nya Stockholmsarenan ligger södra länken, en av de mest trafikerade tunnlarna i Stockholmsregionen. För att inte störa trafiken mer än nödvändigt så valde byggprojektledningen att stänga av de två tunnelrören på nattetid vid ett par tillfällen under byggtiden.