Bergsäker stöttar Norrtälje kommun inom omgivningspåverkan

Norrtälje kommun är en kommun som ligger i Stockholms län och har ca 60 000 invånare. Norrtälje är även huvudort i Roslagen. Kommunen är en av de till ytan största kommunerna i södra Sverige.

I Norrtälje planeras för många olika projekt, däribland Lommarstranden som kommer att bli en naturnära stadsdel i anslutning till Norrtälje stad med plats för 2 000 boende. Norrtälje Hamn är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin som innebär att stadskärnan fördubblas och befolkningen kan öka med 20-25 % genom nya bostäder. Byggnationen pågår och hela projektet beräknas ta 10 – 15 år.

Bergsäker har som ny ramavtalsleverantör till Norrtälje kommun redan blivit involverade i ett antal projekt i Norrtälje och även i Grisslehamn. Bergsäker levererar ett heltäckande erbjudande inom omgivningspåverkan i samband med främst VA-utbyggnad, väg- och exploateringsprojekt.

Bergsäker ser fram emot ett gott samarbete med Norrtälje kommun under ramavtalstiden.